Oro för framtiden bland assistansanordnare

En undersökning bland KFOs medlemmar visar att 78 procent är oroade för om deras assistansverksamhet ska överleva långsiktigt.

Hela 34 procent av medlemmarna är dessutom oroliga för hur assistansverksamheten ska överleva den närmaste tiden. Cirka 31 procent saknar likvida medel för lönekostnader i övergången till efterskottsbetalning.

- Det är alarmerande siffror som visar hur allvarligt läget är, och värst är det för de minsta assistansanordnarna, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans på KFO.