Ny utredning av assistansmarknadens utveckling

Socialdepartementet har beslutat att skatteutredaren Stig Svensson ska utreda assistansmarknadens utveckling och brottslighet inom ersättningen.

Socialdepartementet har nu beslutat om att tillsätta ytterligare en utredning av assistansersättningens utveckling. Stig Svensson, skatteutredare, ska:

  • analysera sambandet mellan vinstutvecklingen, timutveckling i assistansersättningen och utvecklingen av assistansmarknaden.
  • analysera diskrepansen mellan uppskattad brottslighet respektive misstänkta brott som identifieras av Försäkringskassan och brott som leder till lagföring.
  • föra dialog med relevanta aktörer och
  • vid behov lämna förslag på åtgärder.

Utredningen ska redovisas den 15 januari 2018.