Ny rapport: Oacceptabel rättsosäkerhet för assistansanordnare

Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans presenterar idag rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp som beskriver en oacceptabel rättsosäkerhet för assistansanordnare. Nu krävs en lagändring.

Försäkringskassan kan idag rikta återkrav på mångmiljonbelopp mot assistansanordnare som inte har gjort något fel. Anordnare verkar i en Kafkaliknande situation, där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka pengar som redan har använts till beviljad personlig assistans.

Problemet med dagens lagstiftning är framför allt att en assistansanordnare, i egenskap av betalningsmottagare av assistansersättning, kan tvingas bära ansvar för fel som ligger utanför anordnarens kontroll. Det förekommer till och med att Försäkringskassan ändrar beslut retroaktivt och riktar återkrav mot en anordnare avseende assistansersättning som har använts till personlig assistans.

Vi ser ett akut behov av en lagändring som uppfyller tämligen modesta kriterier:

  • Den som har gjort fel ska bära ansvar.
  • Ingen ska bära ansvar för sådant man varken har praktiska eller legala möjligheter att kontrollera.
  • En assistansanordnare måste kunna lita på att Försäkringskassans beslut om rätt till personlig assistans gäller och att detta inte ändras retroaktivt.

Läs hela rapporten här.

De bilagor som hänvisas till i rapporten finns här.

Uppdaterad
den 31 oktober, 2022