Nominera till branschkommittén KFO Personlig Assistans

Lämna förslag på kandidater till branschkommittén senast 15 november.

KFO Personlig Assistans bedriver övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, verkar för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen. Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande. Ni kan följa KFOs intressepolitiska arbete i nyhetsbrev, här på webben och på facebook.

Ni ombeds nu lämna förslag på kandidater till branschkommitténs ordinarie ledamöter och suppleanter.

Tidsplan:

 • Nu15 november:
  Öppet för nomineringar
 • 22 februari:
  Nya ledamöter i branschkommittén utses av KFOs styrelse
 • 2728 mars 2019:
  Branschkommittén presenteras på KFO-dagarna i Göteborg

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med verksamhetsansvar (VD eller motsvarande) och god kunskap på området. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år och förväntas närvara vid årsförlagda möten (4-5 gånger om året) samt vid KFO-dagarna (1 gång om året).

Valberedningen består av: Björn Jidéus (avtalsansvarig personlig assistans på KFO) och Suzanne Elmqvist (assistansanvändare med ett brett kontaktnät inom området).

Valberedningen kommer i beredningsarbetet framförallt att ta hänsyn till följande:

 • Spridning i verksamhetsstorlek.
 • Spridning bland associationsformer.
 • Geografisk spridning.
 • Kön.

Skicka dina förslag senast den 15 november till: nomineringpa@kfo.se. Vid frågor kontakta Björn Jideus på 08-702 54 14