Nominera ledamöter till branschkommittén för personlig assistans

Dags att nominera ledamöter till branschkommittén för personlig assistans! Nomineringstiden pågår till 24 januari.

Under första delen av 2017 drar arbetet med en branschkommitté för personligassistans på allvar igång. KFO-PA kommer i huvudsak att hantera övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, verka för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom
assistansreformen. KFO-PA kommer även att omfatta den tidigare verksamhetskommitténs arbete som rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande. 

För det första nomineringsförfarandet har KFO utsett en interimistisk nomineringskommitté som består av följande personer: Björn Jidéus (avtalsansvarig personlig assistans), Petter Skogar (förbundsdirektör) och Hanna Kauppi (bransch- och näringspolitiskt ansvarig personlig assistas).

Vi ber er lämna förslag på kandidater till:

  1. Nomineringskommitténs ledamöter (3). Väljs med två års intervall.
  2. Branschkommitténs ordinarie ledamöter (7-9) och suppleanter (3-5). Väljs till hälften och för två år åt gången.

Tidsplan:

  • 12 december 2016 - 24 januari 2017: nomineringsperiod
  • 24 januari – 2 mars 2017: beredningstid
  • 16 - 17 mars 2017: KFO-dagarna personlig assistans, fastställer nomineringskommitté och branschledamöter

Ledamöter nomineringskommittén ska utgöras av personer, beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med områdeskännedom och ett nätverk som bäst möjliggör en god beredning.

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med verksamhetsansvar (VD) och god kunskap på området. Ledamöter i KFO-PA förväntas närvara vid årsförlagda möten (4-5) samt vid KFO-dagarna (1).

Nomineringskommittén kommer i beredningsarbetet beträffande KFO-PA även att ta hänsyn till följande:

  • Verksamhetsstorlek
  • Associationsform
  • Geografi
  • Kön

Skicka dina förslag senast 24 januari 2017 adresserat ”nominering PA” till: info@kfo.se eller kontakta Björn Jideus på 08/702 54 14.

Under Relaterad information finns texten i pdf-format.

Relaterad information

Uppdaterad
den 23 december, 2016