Efterskottsbetalning och ekonomisk situation

KFO och Vårdföretagarna har utfört ytterligare en gemensam undersökning om efterskottsutbetalning av assistansersättning och assistansanordnares ekonomiska situation.

189 medlemmar med sammantaget närmare 5000 assistansberättigade har svarat. 85 procent av anordnarna är oroade över den ekonomiska utvecklingen och närmare fjärdedel ser en risk för att de kan behöva avveckla verksamheten det närmaste året. Även problemen med efterskottsutbetalningarna kvarstår.

- Anordnare med sämre likvid lever under ständig stress. För några har osäkerheten kring efterskottsbetalningarna varit en bidragande orsak till avveckling. Försäkringskassan skulle behöva ha en uttalad målsättning om hur snabbt de ska kommunicera kompletteringar och när en utbetalning senast ska vara gjord.  Regeringen måste se till att schablonjusteringen ligger i nivå med den kollektivavtalade löneutvecklingen. Med de treåriga avtal vi har vet vi hur löneutvecklingen kommer att se ut, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.