Manifestation 3 december

RBU var initiativtagare till manifestationerna Assistans är frihet -Rädda LSS! som hölls på den internationella funktionshinderdagen runt om i Sverige.

På den internationella funktionshinderdagen den 3 december arrangerades manifestationer under parollen Assistans är frihet – Rädda LSS. RBU var initiativtagare och flera organisationer, däribland KFO Personlig Assistans, samt tusentals människor slöt upp och deltog i manifestationer runt om i Sverige. Även den mediala uppmärksamheten var stor och såväl rikstäckande som lokala medier bevakade manifestationerna. 

Läs mer om rapporteringen på RBUs webbsida.