Fortsatt dialog med Försäkringskassan

Den 19 oktober träffade KFO Försäkringskassan för att följa upp och reda ut frågor kring efterskottsutbetalningarna.

Sena utbetalningar, digitaliseringen av assistansräkningen och blankett 3066 samt information och kommunikation var några av frågorna som diskuterades. Se kortfattad summering nedan.

  • Försäkringskassan har sedan tidig höst resursförstärkt administrationen för att kunna processa handläggningen fortare. Enligt Försäkringskassan sågs en minskning av antalet inkomna samtal gällande utebliven utbetalning vid månadsskiftet september/oktober.
  • Det finns ingen garanti för när utbetalning av assistansersättning ska ske. Försäkringskassans tidigare uttalade ambitionsnivå om utbetalning mot kontrollerade och godkända underlag efter 15 dagar har visat sig svår att uppfylla. Det finns ingen bestämd tidsgräns då berättigade och anordnare kan vänta sig utbetalning.
  • Kundcenter för partners har omorganiserats. Om ni säger ”assistansanordnare” när ni kommer till talsvaret så ska ni kopplas till handläggare som är insatta i personlig assistans.
  • Sedan 1 november gäller att assistansräkningen, blankett 3057, kan signeras digitalt på Mina Sidor. Lösningen tar inte hänsyn till import/export av uppgifter från och återkoppling till assistansanordnare.
  • Sedan 1 november är det möjligt att anmäla uppgifter om personliga assistenter, blankett 3066, digitalt.
  • På förekommen anledning konstateras följande: Att en personlig assistent exempelvis uppburit sjukersättning parallellt med arbete som personlig assistent, är inte skäl att innehålla assistansersättning.

Medlemsundersökning

För närvarande pågår en ny medlemsundersökning om efterskottsutbetalningarna. Den gäller arbetad tid augusti månad och har ett fåtal justeringar jämfört med den undersökning som gjordes för arbetad tid i mars.

Observera att undersökningen gått ut som länk på respektive verksamhets infoadress. Svara på enkäten och hjälp oss på så sätt att få statistiskt underlag för samtalen med Försäkringskassan.