Försäkringskassans nya utbetalningssystem för assistansersättning

Försäkringskassans nya utbetalningssystem är sedan september månad i full drift.

Detta innebär att samtliga avvikelser i tidsredovisningen nu ska fångas upp automatiskt och vid behov påbörjas en utredning. Exempelvis kan det gälla för mycket arbetad tid eller att assistenten har arbetat samtidigt som denne också fått sjukersättning. Vi vill gärna veta om det är så att de nya rutinerna innebär några problem för KFO:s medlemmar. Hör i så fall av er till carina.ekblad@kfo.se.

Carina Ekblad Wendel

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, folkrörelse
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress