Dom om sondmatning

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att egenvård kan ligga till grund för assistansersättning och att sondmatning jämställs med måltid och kan räknas som grundläggande behov. Försäkringskassan  kommer att tillämpa domen med omedelbar verkan för nyansökningar och i pågående ärenden, men poängterar att hjälpen måste vara av tillräckligt integritetskänslig karaktär.

Uppdaterad
den 3 september, 2018