Ytterligare bakslag för assistansen

Regeringen föreslår att schablonen höjs med 1,05 procent eller 3 kronor per timme från 2017 (budgetproposition 2016/17:1).

- Regeringen frångår den tidigare aviserade justeringen om 1,4 procent, återigen med hänvisning till överkompensation i ersättningen och att arbetskostnaderna varit för högt beräknade. Från KFOs håll menar vi alltjämt att beräkningarna inte tar hänsyn till alla lönekostnader för personliga assistenter. Justeringssänkningen är ytterligare ett bakslag för assistansen, säger Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig för personlig assistans på KFO.

I budgetpropositionen föreslås även en ändring i lagtext som gör det möjligt att årligen besluta en eller flera olika schablonbelopp. (Det ska inte påverka anslagsnivån för budgetproposition 2018.)

- Det här betyder att regeringen lyssnat bland annat till KFO:s invändningar mot att, som förslaget tidigare såg ut, öppna för möjligheten att ändra schablonbelopp närhelst under året. Nu ska beslut om ersättningen även fortsättningsvis fattas årligen. Förslaget ger däremot möjlighet fatta beslut om flera olika belopp framöver. Hanterat på rätt sätt kan det innebära en bättre anpassning av ersättningen utifrån individuella behov,säger Hanna Kauppi.