Besparingskrav tas bort

Regeringen tar bort besparingskravet i LSS-utredningen.

Lena Hallengren har idag meddelat att regeringen kommer att besluta om tilläggsdirektiv där de krav på besparingar som finns i utredningsdirektivet (dir. 2016.40) ska tas bort. Utredningstiden förlängs också till 15 december 2018.

- Att sparkravet försvinner skapar helt nya förutsättningar. Helst hade vi sett att regeringen hörsammat invändningarna mot sparkravet tidigare, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för KFO Personlig Assistans.

KFO sitter med i en av utredningens referensgrupper och har tagit del av utredningens idéer kring lösningar.
- Även om utredningstiden nu blir förlängt kan det vara svårt att räta upp situationen under återstående utredningstid. Fokus har trots allt varit att hitta lösningar som medför besparingar på personlig assistans. Jag skulle tro att det nu behövs ett mer genomgripande arbete för att hitta lösningar med hänsyn till de nya förutsättningarna, säger Hanna Kauppi.

- Sedan finns det olika delar i det här, allt brådskar inte omedelbart som exempelvis en bättre modell för ersättningen. Det gör däremot hanteringen av konsekvenserna efter ändrad rättspraxis. Det är en fråga som borde behandlas vid sidan av utredningen, säger Hanna Kauppi. Man bör även göra en översyn av den samlade kompetensen i utredningskansliet och expertgruppen samt se över arbetssättet så att de förslag som diskuteras verkligen mals genom experternas kvarnar. Utredningen måste ta hänsyn till erfarenheter och kunskap hos dem som lever med personlig personlig assistans och hos oss andra som har lång erfarenhet och ibland nödvändig detaljkunskap på området.