Assistans till medlemmars personkretsar

Vi vill uppmärksamma samtliga anordnare inom assistansen att noga kontrollera att ni har tillstånd för att anordna assistans för era medlemmars/kunders personkretsar.

Kontrollera att individernas beslut omfattar korrekt personkrets och att ni som verksamhet har tillstånd från IVO att bedriva assistans för denna krets.

Vi har stött på ett flertal olyckliga fall där det bedrivits verksamhet och anordnats assistans för personer där Försäkringskassan sedan lång tid tillbaka ändrat personkretstillhörigheten i sitt beslut.

Det finns också fall där man skrivit avtal med assistansanvändare tillhörande en personkrets som anordnaren inte har tillstånd för att bedriva assistans åt.

Ersättningen dras in

Detta har medfört att Försäkringskassan meddelat att man upptäckt att assistansen utförts på fel grund och utan tillstånd, vilket resulterar i att ersättningen dras in omedelbart. Eftersom det är efterskottsbetalning kan assistansanordnare då bli utan ersättning för två månader bakåt.

Vid frågor, kontakta Björn Jidéus, e-post bjorn.jideus@kfo.se, telefon 08-702 54 14.