4 av 10 får vänta mer än 31 dagar på ersättning

Trots godkända underlag får nära 4 av 10 assistansanordnare vänta mer än en månad på ersättning för arbetade timmar. Det visar en medlemsundersökning av KFO och Vårdföretagarna.

Lars Beckman (M)  har nu lämnat in en interpellation (2017/18:243) till riksdagen om Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning.

Där ställer han bland annat följande frågor till statsrådets Åsa Regnér (S):

  1. Känner statsrådet till att de problem som Försäkringskassan har med utbetalningarna inom personlig assistans har fortsatt och kräver akuta åtgärder?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i sin tjänsteutövning så att företagen inte blir drabbade av Försäkringskassans sena handläggning?
  3. Kan statsrådet tänka sig att arbeta för att införa en lagändring så att myndigheten blir skyldig att betala ut ett visst datum, förutsatt att alla handlingar är korrekt ifyllda?

Läs hela interpellationen.

Om undersökningen

I november 2017 genomförde KFO och Vårdföretagarna en medlemsundersökning bland respektives medlemmar inom området personlig assistans. Undersökning avser arbetad tid i augusti månad och är en uppföljning på den undersökning som genomfördes i juni (avseende arbetad tid i mars). 

Det sammanställda resultatet kommer att publiceras i sin helhet inom kort. 

Uppdaterad
den 6 december, 2017