Rickard Friberg

Rickard Friberg är grundare och VD på Ramp Personlig Assistans. Viktiga frågor för branschkommittén, är att kunna stå upp för reformens intention och brukarperspektivet med bibehållen trovärdighet. Rickards bidrag till branschkommittén handlar om en stabil förankring i de grundvärden och den ideologi som den funktionshinderpolitiska rörelsen vilar på.