Maria Ribbstedt

Maria Ribbstedt är verksamhetsledare för Skaraborgs Assistans som är ett mellanstort brukarkooperativ. Grunden till hennes engagemang är fortsatt arbete för att LSS ska stärkas och nivån på schablonersättningen ska höjas, anordnare ska kunna bedriva assistans med hög kvalitet för de assistansberättigade samt kunna vara konkurrenskraftiga arbetsgivare.