Marcus Jardler

Marcus Jardler är VD och ägare på Rullarnas Personliga Assistans. Det som är grunden till hans engagemang i branschkommittén är att värna om den personliga assistansen. I branchkommittén vill Marcus arbeta med att förbättra vissa delar av den personliga assistansen och värna för att seriösa utförare kan utföra ett fortsatt bra jobb. Branchkommittén har ett viktigt uppdrag att påverka utvecklingen i rätt riktning.