Karin Sääf Göransson

Karin Sääf Göransson har varit engagerad i funktionsrättsrörelsen och arbetade som personlig assistent redan innan Sverige genomförde assistansreformen. Alla människors rätt till ett värdigt liv på sina egna villkor är en av drivkrafterna i arbetet med kooperativet Bambi och också det som är grunden till hennes engagemang i branschkommittén.