Folke Regen

Folke Regen driver och är verksam i Assistans i Balans och betraktar branschkommittén som ett bra forum för sam- och påverkansarbete. Folke drivs av att öka människors arbetstrivsel för att därigenom nå längre i genomförandet av målen med LSS och öka möjligheterna för en av våra mesta utsatta och minst sedda grupper i samhället.