Anders Persson

Anders Persson har arbetat med personlig assistans på Sydassistans sedan 2002. Branschorganisationen erbjuder Anders möjligheten att verka för att det ska kunna vara möjligt att utföra personlig assistans på ett bra sätt även i framtiden och möjligheten att attrahera och behålla riktigt bra personal för yrket.