Om Sveriges största kooperativa företag

Djupdykning i det värdeladdade affärslivet

För fjärde året i rad har Svensk Kooperation sammanställt fakta om de 100 största ekonomiska föreningarna och de största ömsesidiga bolagen. Rapporten sammanställdes under slutet av 2018 utifrån företagens årsredovisningar för 2017.

I Sverige finns fem stora kooperativa familjer som 2017 tillsammans omfattade 92 ekonomiska föreningar. Vi har valt att summera varje familj till ett samlat företag. Det gör att ytterligare 95 ekonomiska föreningar ryms på listan över de 100 största. På det viset får vi en bredare bild med en större mångfald av företag.

Kooperativa företag, 100-listan

Läs mer om kooperativa 100-listan och se de största kooperativa företagen, ömsesidiga företagen och ekonomiska föreningarna i Sverige.