Förskolor och skolor: Lägre kostnader för sjuklön och föräldralön

En av fördelarna med de nya försäkringsavtalen som träder i kraft från årsskiftet är lägre kostnader för arbetsgivaren generellt — trots att försäkringsskyddet för dina anställda stärks. Skyldigheten att betala föräldralön upphör helt, och skyldigheten att betala sjuklön minskar.

Innehåll
Vad du bör veta
Vad du måste göra
Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare
Något du undrar över?

Sammanfattning

Vad du bör veta

Vad händer?

När händer det?

Från och med den 1 januari 2019.

Vem påverkas?

  • Administratörer som sköter personalens löner.
  • Anställda arbetare födda år 1981 eller senare och som ligger i nya pensionsplanen GTP. (Dessa lönerapporteras till Pensionsvalet.) Dessa måste själva anmäla sin rätt till ersättning hos AFA Försäkring.

Vad du måste göra

Sjuklön

  • Skyldigheten att betala sjuklön till arbetare födda 1981 eller senare upphör från och med 15:e sjukdagen.
  • Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ersätter istället.
  • AGS måste anmälas av den anställde till AFA Försäkring som administrerar försäkringen.

Anställda arbetare kommer i fortsättningen att få sjuklöneutfyllnad, utöver de 80 procent som Försäkringskassan ger, genom AGS. Detta gäller de sjukfall som inträffar efter den 31 december 2018. AGS tecknas av dig som är arbetsgivare. Informera dina anställda om att de själva ska vända sig till AFA Försäkring för att få tillgång till sjuklöneutfyllnad via försäkringen.

Föräldralön

Detta avser föräldraledigheter som inleds efter den 31 december 2018. De anställda kommer få föräldralön genom försäkringen FPT som tecknas av dig som är arbetsgivare. Informera dina anställda om att de själva ska vända sig till AFA Försäkring för att få tillgång till föräldralönen via försäkringen.

Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare

Om den anställde jobbar i ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare. Exempel på arbetare kan då vara barnskötare, dagbarnsvårdare, elevassistent, fritidsledare, lärarassistent, kock, köksbiträde, lokalvårdare, vaktmästare och fastighetsskötare.

Motsvarande exempel på tjänstemän är lärare, förskolelärare, föreståndare, skolledare och ekonomiassistent.