FPT föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget är en försäkring som ger ersättning vid föräldraledighet till arbetare som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO.

Så funkar föräldrapenningtillägg FPT

FPT, föräldrapenningtillägg, ger ersättning till arbetare som är föräldralediga. Ersättningen fyller ut föräldrapenningen från Försäkringskassan, och motsvarar ungefär 10 % av lönen.

Den försäkrade måste själv ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring.

Vem omfattas av föräldrapenningtillägg FPT?

FPT är en försäkring för arbetare anställda av arbetsgivare som har kollektivavtal genom sitt medlemskap i Fremia. För att omfattas av försäkringen måste arbetaren ha varit anställd i minst 12 månader under den senaste fyraårsperioden.

Den som varit anställd i minst 12 månader har rätt till FPT i 60 dagar, och den som varit anställd i minst 24 månader har rätt till FPT i 180 dagar. Ersättningen kan inte delas upp, utan betalas bara ut för en föräldraledighetsperiod.

Vad kostar FPT?

Kostnaden för FPT är för närvarande rabatterad med 100 % vilket innebär att du som arbetsgivare inte behöver betala någon premie.

Rapportering och administration

Premien för FPT faktureras av Pensionsvalet utifrån den lönerapportering du gör till dem varje månad. Du som arbetsgivare behöver inte göra någon särskild administration av FPT.

Det är medarbetarens ansvar att ansöka om ersättning, men det är en bra idé att påminna dina medarbetare om möjligheten till ersättning, så de inte missar ersättning de har rätt till.

Mer information om försäkringsskyddet

Ytterligare information om föräldrapenningtillägg FPT finns hos Avtalat samt AFA Försäkring.