FPT föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget ger ersättning vid föräldraledighet till arbetare anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Så funkar föräldrapenningtillägget

FPT, föräldrapenningtillägg, ger ersättning till arbetare som är föräldralediga. Den försäkrade måste själv ansöka om ersättningen hos AFA försäkring.

Vem omfattas av FPT?

FPT är en försäkring för arbetare anställda av arbetsgivare som har kollektivavtal genom sitt medlemskap i Fremia. För att omfattas av försäkringen måste arbetaren ha varit anställd i minst 12 månader under den senaste fyraårsperioden.

Den som varit anställd i minst 12 månader har rätt till FPT i 60 dagar, och den som varit anställd i minst 24 månader har rätt till FPT i 180 dagar. Ersättningen kan inte delas upp, utan betalas bara ut för en föräldraledighetsperiod.

FPT gäller inte för de arbetare inom förskolor och skolor och hälsa, vård och övrig omsorg som fortfarande omfattas av KTP. Dessa, liksom alla tjänstemän som inte får FPT, får i stället föräldralön enligt bestämmelser i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor.

Mer information om FPT finns på afaforsakring.se.

Vad kostar FPT?

Kostnaden för FPT är för närvarande rabatterad med 100 procent. Du som arbetsgivare behöver inte betala någon premie.

Administrera FPT

Premien för FPT faktureras av Pensionsvalet utifrån din tjänstepensionsrapportering till GTP. Du som arbetsgivare behöver inte göra någon särskild administration av FPT.

Det är medarbetarens ansvar att ansöka om ersättning. Men du som arbetsgivare kan gärna påminna dina medarbetare om möjligheten till ersättning.