AGS sjukförsäkring

AGS ger ersättning vid långvarig sjukdom till arbetare anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Så funkar AGS sjukförsäkring

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, ger ersättning till arbetare som är sjukskrivna längre än 14 dagar. Den försäkrade måste själv ansöka om ersättningen hos AFA försäkring och den betalas ut som dagersättning.

Om sjukskrivningen går över i sjuk- eller aktivitetsersättning får medarbetaren i stället månadsersättning från AGS.

Mer information om AGS finns på afaforsakring.se.

Vem omfattas av AGS sjukförsäkring?

AGS är en försäkring för arbetare anställda av arbetsgivare som har kollektivavtal genom sitt medlemskap i Fremia. För att omfattas av försäkringen måste arbetaren ha varit anställd i minst 90 dagar.

Däremot gäller inte AGS för de arbetare inom fristående förskola, skola och fritidshem och hälsa, vård och övrig omsorg som fortfarande omfattas av tjänstepension KTP.

Vad kostar AGS?

Kostnaden för AGS är för närvarande rabatterad med 100 % vilket innebär att du som arbetsgivare inte behöver betala någon premie.

Administrera AGS

Premien för AGS faktureras av Pensionsvalet utifrån din rapportering till tjänstepension GTP. Du som arbetsgivare behöver inte göra någon särskild administration av AGS.

Det är medarbetarens ansvar att ansöka om ersättning, men det är en bra idé att påminna dina medarbetare om möjligheten till ersättning, så de inte missar ersättning de har rätt till.