GTP tjänstepension

GTP är den vanligaste tjänstepensionsplanen för arbetare anställda hos arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Vad är GTP?

GTP står för gemensam tjänstepension och är Fremias tjänstepension för arbetare. GTP är den tjänstepensionsplan som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaketet Avtalsförsäkring Fremia-LO.

GTP är premiebestämd vilket betyder att du som arbetsgivare vet hur mycket du ska betala in till dina anställdas pensioner i förväg.

Tjänstepensionsplanen GTP trädde i kraft från och med den 1 januari 2019. Då ersatte GTP den tidigare tjänstepensionsplanen KAP som stod för kooperationens avtalspension.

Vem omfattas av GTP?

Den generella regeln är att GTP omfattar alla dina anställda arbetare som fyllt 23 år. Men det finns undantag om du har kollektivavtal för förskola, fritidshem och fristående skola eller hälsa, vård och övrig omsorg.

Även tjänstemän som tillhör avtalsområdet Tjänstemän inom Handeln mellan Fremia och Handels och är födda 1981 eller senare omfattades av GTP fram till och med 31 december 2021.

Intjänande av GTP sker genom att du som arbetsgivare betalar en pensionspremie från och med den månad den anställde fyller 23 år. Denna gräns sänks till 22 år den 1 januari 2023. Pensionspremien kan även betalas in från lägre ålder om ni kommit överens om det.

Vad kostar GTP?

Kostnaden kan variera beroende på vilket avtalsområde dina anställda tillhör. För en fullständig redogörelse, se Pensionsvalets premienivåer.

Löneadministration

Administrera GTP

GTP administreras via Pensionsvalet. Som löneadministratör rapporterar du till Pensionsvalet när någon medarbetare anställs, slutar eller får ny lön. Pensionsvalet fakturerar dig utifrån de uppgifter du rapporterar in.

Pensionsvalets kundservice

Har du frågor om lönerapportering och administration kan du vända dig till Pensionsvalets kundservice.

Fremia lönehandläggare

Du kan också gå med i vår Facebookgrupp för lönehandläggare. Villkoret är att din arbetsgivare eller den organisation du administrerar löner för är medlem i Fremia.

Frågor och svar

Hur gör jag som arbetsgivare när...

När du anställer en medarbetare anmäler du hen till Pensionsvalet. Om du rapporterar via löneadministrationsprogram som kan skicka filer behöver du inte göra något mer än se till så att hen är med på månadsfilen till Pensionsvalet.
Du kan avanmäla hen från Pensionsvalet men det är valfritt.
Du behöver inte göra någonting oavsett vid vilken ålder medarbetaren slutar