Vägen ut! Kooperativen har utnämnts till Årets kooperativ

Affärsmodell för social hållbarhet prisas.

Årets kooperativ 2022 har utsetts och vinnarna är Vägen ut! Kooperativen. Det är Sveriges största franchisekedja av sociala företag med fler är 130 anställda. De flesta har gått från att stå långt från arbetsmarknaden till att vara företagare. Vägen ut! Kooperativen prisas för sin affärsmodell för social hållbarhet.

Vägen ut! Kooperativen har som främsta mål att skapa arbete så att människor ska kunna förändra sina liv långsiktigt. Miljövänliga produkter och tjänster säljs av de anställda som har fått sina jobb i en tid då de har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Strategin är att bygga trygga kedjor in i samhället och ge det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv.

Idag har Vägen ut! Kooperativen 14 sociala företag med 130 personer anställda. De flesta har gått från bidragstagare till företagare. Alla medarbetare kan, efter en viss tid, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar. Företagen finns på flera håll i landet och sprids genom social franchising.

Gunilla Klingensjö är VD för Vägen ut! Kooperativen. Hon beskriver en företagskultur som utgår från makten att bestämma över sin egen situation.

- Vår företagskultur bygger på egenmakt. Den uppstår när människor kommer till våra arbetsplatser, och av egen kraft förändrar sina liv. När människor går från att vara den som behöver hjälp till att bli den som ger hjälp skapas långsiktig förändring på riktigt.

Porträttbild av en leende Gunilla Klingensjö, VD för Vägen ut! Kooperativen

Gunilla Klingensjö, VD för Vägen ut! Kooperativen

Årets kooperativ 2022

Nu har Vägen ut! Kooperativen utsetts till Årets kooperativ 2022. Utmärkelsen lyfter fram framgångsrika kooperativa företag runt om i Sverige. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande, ett entreprenörskap som ofta bidrar till att lösa miljö- och samhällsutmaningar.

Priset delas ut av Coompanion, med Fremia och We Effect i juryn. Motiveringen lyder ”Genom långsiktigt arbete, där delaktighet och egenmakt fått stå i fokus, har Vägen ut! Kooperativen utvecklat en fenomenal affärsmodell för social hållbarhet. De har visat att kooperativ franchise gör underverk inom till synes omöjliga branscher.”

- Vi är både stolta och glada att blivit utsedda till årets kooperativ! Eftersom vi firar 20 år i år så känns det extra festligt! säger Gunilla Klingensjö.

Så hur lyckas man skapa förutsättningar för ett samhälle för alla?

Gunilla Klingensjö beskriver att Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling sätter fokus på utmaningar i samhället, som växande ojämlikhet och social utslagning. Samverkan är ett viktigt verktyg för att skapa ett inkluderande och delaktigt samhälle, för alla.

- Runt om i Sverige idag finns det bra exempel på hur samverkan mellan näringsliv, kommuner, regioner och arbetsintegrerande sociala företag skapar en god utveckling i lokalsamhället. Genom att ta sociala hänsyn i samband med upphandlingen kan myndigheter bidra till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och uppnå sociala mål.

Tillsammans – för en starkare röst

För Vägen ut! Kooperativen finns det mycket att vinna genom samarbeten mellan aktörer inom hela den idéburna sektorn.

- Det är viktigt för oss att vara med i Fremia. Medlemskapet innebär att vi är en del av den samlande kraften för den idéburna sektorn och kooperationen. När våra frågor drivs gemensamt får vi en starkare röst i debatten. Det gör helt enkelt att vi kan nå fler.

 

Foto: Vägen ut! Kooperativen

 

Läs mer om vinnarna

Uppdaterad
den 23 november, 2022

Relaterat innehåll