Alla behövs för att skapa ett jämställt samhälle

Intervju med Olga Persson, förbundsordförande på Unizon

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Med anledning av det väljer vi att lyfta fram en våra medlemmar, Unizon som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon är ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Mäns våld mot kvinnor och barn är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Huvudfrågan är att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

− Vi arbetar utifrån devisen att den enda vinsten vi gör är samhällsvinst. Allt förbundets påverkansarbete utgår från kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om hur våld, kön, genus och makt hänger ihop säger Unizons förbundsordförande, Olga Persson.

Alla behövs för att skapa ett jämställt samhälle

En vanlig missuppfattning är att verksamheten enbart har fokus på kvinnor och barn. Det har den inte, berättar Olga och fortsätter:

− Alla behövs för att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. De som engagerar sig är dock mest kvinnor och tjejer, kanske eftersom de är de som är offer för våldet? Vi arbetar för att inkludera män och pojkar i detta arbete och vi erbjuder stöd och skydd till de som behöver det.

Unizons politiska arbete utgår dock från fakta, vetenskap och kvinnors levda erfarenhet.

− Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män. Forskning från bland annat Världsbanken har visat på en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande. Studier av bland andra Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld.

Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld. Därför arbetar Unizon förebyggande för att ge män och pojkar möjlighet till förändring.

− De som utövar våld ska hållas ansvariga och alla unga har rätt att ta del av förebyggande arbete.

Foto: Unizon

Ett samhälle som bygger på engagemang och inte på ekonomisk vinst

Det roligaste med jobbet på Unizon är enligt Olga, att få vara tillsammans med andra kloka kvinnor.

− Att få bidra till en jämställd värld genom att kalla en spade för en spade och genom att fokusera på de stora problemen och inte på undantagen. Att få vara med och arbeta för ett samhälle som bygger på engagemang och inte på ekonomisk vinst.

Enligt Olga är verksamhetens framgångsrecept att:

  1. Tolka varandra välvilligt
  2. Bygg på bredden (dela med er, lär ut det du kan, var många)
  3. Klaga aldrig utan att ha ett eget konstruktivt förslag
  4. Bidra till stämningen - skratta mycket. Dom som inte klarar det klarar inte att arbeta för Sveriges största riksförbund för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Utmaningarna med att verka i civilsamhället

Utmaningarna är att kunskapen är så låg om idéburen välfärd som drivs av icke-vinst principen.

− Det är en utmaning, och en sorg, att kunskapen om att bygga demokratiska organisationer är så låg. Att arbeta ensam på sociala medier är inte samma sak som att fatta beslut gemensamt på demokratiskt grund.

Fremia har hjälpt Unizon att bli en bättre arbetsgivare

− Fremia har hjälpt oss mycket med att utvecklas till professionella organisationer i den bemärkelsen att vi har blivit bättre arbetsgivare. Vi har också haft mycket gott samarbete om IOP:er och om upphandlingslagstiftningen och om arbetsmiljö för våra medlemsorganisationer. Vi lär av varandra och det känns väldigt tryggt att ha Fremia som arbetsgivarorganisation.

Alla kan göra något

− Vi behöver alla kloka, modiga, glada människor vi kan få! Jag lovar att det kommer förändra ditt liv! Stöd oss också i debatten och ta diskussionen vid middagsbordet eller på arbetet om kvinnors och flickors rättigheter och vikten av jämställdhet och att hålla män och killar ansvariga för sina handlingar. Titta på unizonjourer.se och hitta en jour att bli medlem i, sen kanske du blir volontär eller anställd framöver!

Text: Sara Andréasson

Uppdaterad
den 15 juli, 2022