En tydlig defintion av idéburna aktörer i välfärden

Arbetsgivarföreningen KFO är med i den formella referensgruppen för utredningen En tydlig defintion av idéburna aktörer i välfärden. (Dir 2018:46)

Den 12 december 2019 överlämnade utredaren Samuel Engblom sitt betänkande Idéburen välfärd till civilminister Lena Micko. Läs vår kommentar om utredningen.

Följ lagstiftningskedjan

Publicerad
den 6 juli, 2018
Uppdaterad
den 17 januari, 2020