Matchningsanställningar - nya vägar till jobb

Till Arbetsmarknadsdepartementet den 29 juni 2015.
Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A 2014:D)

Synpunkter

Vi välkomnar regeringens initiativ och det förslag som lämnats. Vi anser att den dialog som förts med arbetsmarknadens parter även bör inkludera civilsamhällets representanter innan beslut fattas.

Medlemmar i Arbetsgivaralliansen och KFO är idag en stor och bred aktör och som sådan leverantör när det gäller insatser inom området socialt företagande. Vissa av våra medlemmar bedriver uteslutande sociala företag. Sociala företag skiljer sig från andra företag på väsentliga punkter genom sin särart. Denna särart beskrivs bäst genom dess ändamål; att integrera människor med svårigheter att få eller behålla ett arbete och/eller för att stödja verksamhetens ändamål i sig såsom insamling, hjälparbete, mission med flera sociala insatser. I verksamheterna används produktionen av varor och/ eller tjänster som ett verktyg för att åstadkomma arbetstillfällen, men också för att ge möjlighet till arbetsträning, praktik, rehabilitering och sysselsättning.

Våra medlemsverksamheter har med andra ord en bredd och tar ett stort samhälleligt och socialt ansvar på arbetsmarknaden, även för personer med funktionsnedsättningar och för personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns även en potentiell tillväxt inom alla våra medlemsverksamheter om de ges rätt förutsättningar. Anställningsstödet bör således ligga i nivå med de kollektivavtalade nivåerna.


Petter Skogar, förbundsdirektör för Arbetsgivarföreningen KFO
Hans-Göran Elo, förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen

Uppdaterad
den 3 oktober, 2015