Brev till regeringen om sociala insatser för att förebygga gängkriminalitet

Tillsammans med flera andra paraplyorganisationer inom civilsamhället uppmanar Fremia regeringen till en samordnad satsning på det förebyggande och förebyggande arbetet mot gängkriminalitet.

Sammanfattning

Alla relevanta myndigheter bör ges i uppdrag att redovisa vad de kan bidra med i det förebyggande och främjande arbetet mot gängkriminalitet. Det uppmanar Fremia, tillsammans med Famna, Forum, Giva Sverige med flera paraplyorganisationer, regeringen i en skrivelse 31 oktober 2023. Vi och våra medlemmar gör redan mycket och står redo att göra mer, men det krävs mer resurser. Det behövs också ordentliga resurser till välfärdens grundbultar som skola, socialtjänst och omsorg.