Anställd i det svenska civilsamhället

Att vara anställd i civilsamhället är något annat än att jobba inom det offentliga eller privata. För många är det engagemanget, värderingarna och möjligheten att bidra till att förändra världen som lockar. Men hur ser arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna egentligen ut?

I juni 2018 släppte dåvarande KFO och Idea tillsammans med Arbetsgivaralliansen en rapport som heter Anställd i det svenska civilsamhället.

Det är den första vetenskapliga studien som undersöker anställdas arbetsvillkor och drivkrafter i hela den ideella sektorn i Sverige. Rapporten är viktig dels för att förstå pågående förändringar inom civilsamhället som diskussionen om professionalisering eller anställdas arbetsbördor. Dels för att rekrytera, motivera och behålla duktiga personer i sektorn.

De flesta trivs på jobbet

I stort ger rapporten en positiv bild av hur det är att vara anställd i den ideella sektorn. En stor majoritet av de anställda säger att de trivs med sina arbetsuppgifter och att deras arbeten präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Men rapporten visar också att det finns utmaningar i sektorn, som sämre villkor och ekonomi och avsaknad av stödjande strukturer.

Uppdaterad
den 15 mars, 2023