”Alla arbetsgivare har ett ansvar att jobba för inkludering”

Intervju med Bashar Yousif, VD New Life Assistans

Bashar Yousif, VD på New Life Assistans, är en entreprenör som brinner för integration och socialt ansvarstagande. Genom engagemanget i Integrationspakten Stockholm jobbar New Life Assistans aktivt för att rekrytera nyanlända.

Arbetsgivarföreningen Fremia är medlemmar i Integrationspakten, ett medlemsnätverk som initierades av Stockholms stad 2019. Tanken med initiativet är att föra samman företag och andra organisationer för att öka integrationen och sysselsättningen och därmed skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Målet är att skapa jobb för nyanlända och andra grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt som man underlättar för företag att hitta rätt kompetens.

En annan medlem i nätverket och som också är medlem i Fremia är New Life Assistans, ett assistansbolag för barn och vuxna.

− Integrationspakten innebär att vi som arbetsgivare ska ge nyanlända en chans att få erfarenhet av svenska arbetsplatser och på så sätt korta vägen till arbete, säger Bashar Yousif, VD på New Life Assistans.

Entreprenör med stort samhällsengagemang

Bashar startade New Life Assistans 2010. Hans engagemang föddes ur hans eget behov, då två av hans barn har funktionsnedsättning och han upplevde att familjen inte fick den hjälp de behövde. 2018 fick han regionens utmärkelse Årets Pionjär som ges till företagare med utländsk bakgrund. Motiveringen var att han genom sitt arbete i New Life Assistans visat prov på stort samhällsengagemang i kombination med ett framgångsrikt företagande.

Rent konkret innebär engagemanget i Integrationspakten att Jobbtorget City och Arbetsförmedlingen tipsar New Life om arbetssökande som de tror skulle passa för praktik och arbetsträning hos dem. De registreras sedan i New Lifes rekryteringspool och får genomgå ett introduktionsprogram. Tack vare samarbetet har de rekryterat ett tiotal nyanlända i företaget som nu har fast anställning.

Introduktion till svensk arbetsmarknad

Förutom grundutbildning inom personlig assistans får de nyanlända bland annat lära sig läkemedelshantering och innebörden av exempelvis LSS och Lex Sarah. Dessutom introducerar New Life dem i hur det fungerar med olika arbetsroller, myndigheter, facket, a-kassan, samt vad kollektivavtal innebär. Allt för att de ska få kunskap om hur svenska arbetsplatser och arbetsmarknaden fungerar vilket många gånger skiljer sig från förutsättningarna i hemlandet.

− Exempelvis att man har en absolut skyldighet att utföra arbetsuppgifter och följa ordningsregler men också att man har rätt att framföra synpunkter till närmaste chef utan att riskera sin anställning, att det finns en arbetsrättslig lagstiftning som omfattar alla anställda.

Språket inget hinder

Hos New Life Assistans är kompetensförsörjning en prioriterad fråga.

− Det handlar om att rekrytera, utveckla och behålla rätt personal. När vi ser behov i framtiden investerar vi i personal och ger dem utbildning utifrån deras behov. Vi låter aldrig språk bli ett hinder.

Ofta får de nyanlända arbetsträna eller praktisera på arbetsplatser där brukaren talar samma språk, för att lättare komma in i själva yrket. Samtidigt erbjuder Jobbtorget stöd för att förbättra svenska språket vid behov. Till exempel finns möjlighet att studera på halvtid med bibehållen lön.

Bashar berättar om de olika metoder för språkstöd som de har utvecklat ─ en kombination av tecken, bilder, kroppsspråk och användning av kommunikationsredskap för att assistenterna lättare ska kunna kommunicera med brukare där språket är en utmaning. En del utbildningar kan utföras på vilket språk som helst.

− När vi får in arbetssökande som vi tror på, börjar vi utbilda dem så att de ska vara redo när det finns behov av rekrytering.

Vill förbättra branschen

De nyanlända utbildas parallellt med att Jobbtorget hjälper till med den administrativa biten som annars kan bli en bromskloss. Om arbetet innebär att jobba med barn kan de arbetssökande exempelvis få hjälp att få ett utdrag ur belastningsregistret, för att sedan kunna sätta i gång och arbeta direkt när behovet uppstår.

Mycket av Bashars driv kommer från en vilja att förbättra branschen i positiv riktning. Genom samarbete med andra samt byggandet av en ny digital plattform som stöd till andra arbetsgivare inom personlig assistans försöker han påverka branschens villkor och komma till rätta med de brister som finns, till exempel otydligheter i regelverken.

Arbetsträning för personer med funktionsnedsättning

Men Bashars engagemang slutar inte här. Han är även grundare och ägare av B Groupo företagskoncern där nio andra företag förutom New Life Assistans ingår. Alla tio företag arbetar med inkludering i samhället och socialt ansvar i någon form. Marketplace Stockholm, NT Solutions och TP Consulting är tre av dem, varav de två sistnämnda är medlemmar i Fremia.

Marketplace Stockholm, som startade under pandemin är en företagshub som stöttar lokala entreprenörer med bland annat administration och lokal där de kan komma och testa sina idéer. I början var den huvudsakliga målgruppen kvinnor, nu riktar de sig även till personer med funktionsnedsättning och unga som ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

NT Solutions har i drygt 10 år jobbat för att få långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning, ofta någon form av autism, i arbete. Detta genom arbetsträning och praktik, främst inom IT. Bashar berättar stolt att av de som genomgått praktik genom NT Solutions har nära 70 procent gått vidare till arbete. Även på New Life har personer med funktionsnedsättning fått fast anställning inom administration.

TP Consulting är ett så kallat arbetsintegrerat socialt företag (ASF), grundat för 11 år sedan. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuder de arbetsträning inom bland annat administration, service och IT. Fokus ligger på långtidsarbetslösa, nyanlända eller personer som deltar i rehabilitering.

Mångfald tillför stort värde

Företags sociala ansvar är en viktig fråga för Bashar, och något alla vinner på menar han. New Life Assistans är medlemmar i FN:s Global Compact ─ ett icke-bindande avtal som uppmuntrar företag att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, till exempel gällande arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Företagen uppmanas även att vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, såsom de globala målen. Här kommer även arbetet med att rekrytera personer med funktionsnedsättning samt nyanlända in.

− Det handlar om att vi ska ta ansvar som företag och påverka branschen positivt. Därför engagerar vi oss för att vara en ansvarsfull arbetsgivare som arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla arbetsgivare har ett ansvar för att jobba för inkludering, både när det gäller nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Att många med utländskt efternamn aldrig får komma på intervju trots att de har den kompetens som efterfrågas är ett välkänt problem.

− Fördomar och okunskap påverkar ibland viljan att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men mångfald tillför ett stort värde till företaget och hela samhället.

Att göra skillnad ger Bashar energi. Hans uppmaning till andra arbetsgivare är att ta initiativ för att jobba för ett mer inkluderande samhälle:

− Våga ta ställning och ta ansvar. Erbjud plats och var en del i förändringen!

Text: Elin Sahlin

Uppdaterad
den 21 juni, 2021