Sunda värderingar nyckeln till framgång

Medlemsintervju med Robert Wikgren, HR-direktör Förenade Care

Rättvisa villkor för alla medarbetare och sunda relationer till både anställda och fackliga motparter. Det är något som ligger Robert Wikgren, HR-direktör på Förenade Care, varmt om hjärtat.

Förenade Care är ett servicebolag inom välfärdssektorn med verksamhet inom bland annat äldreomsorg, hemtjänst och hushållsnära tjänster. Företaget startade 1998 och är ett dotterbolag som ingår i Forenede Koncernen, ett danskt familjeföretag som har funnits i över 60 år.

− Vi har en annan ingång i det privata näringslivet än vad många andra företag har – vi är ett vinstdrivande företag, fast utan samma avkastningskrav. De pengar vi tjänar återinvesteras till största del i verksamheten, säger Robert Wikgren, HR-direktör på Förenade Care.

Exempel på återinvestering kan vara rekrytering eller utbildning av personal. Få unga väljer idag vård- och omsorgslinjen och det är ingen nyhet att gymnasieskolorna knappt fyller en klass inom dessa yrkesutbildningar. Därför har Förenade Care under de senaste åren satsat pengar på grundutbildning ─ med hjälp av omställningsstiftelsen Ciko utbildar de sin befintliga personal till undersköterskor så att de blir anställningsbara.

Och detta, framtidens kompetensförsörjning, är en av de utmaningar branschen brottas med. Ett projekt de driver sedan några år tillbaka är att de tar in sjuksköterskor från Filippinerna till Sverige. Först utbildas de i svenska på Filippinerna. Sedan kommer de hit, får uppehållstillstånd och börjar jobba som vårdbiträden, samtidigt som de kompletterar sin sjuksköterskeutbildning så att den uppfyller de svenska kraven.

− Det är dels en insats för företaget, för det är svårt att rekrytera sjuksköterskor, dels en insats för samhället då det ökar mängden sjuksköterskor i Sverige.

Digitala utbildningar ökar kundnyttan

Under pandemin har merparten av deras utbildningar skett digitalt. Även post-corona kommer de att fortsätta jobba mycket med digitala möten och utbildningar. Det har inte bara gjort att de kunnat sänka sina reseomkostnader i företaget rejält, utan även sin klimatpåverkan.

− Dessutom gör det att personalen får mer tid för de som de är till för ─ våra brukare. Vi ökar kundnyttan genom att ha webbutbildningar och webbmöten.

Den andra utmaningen handlar om att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

− Där ser man att det har hänt mycket kring vad man som anställd tycker är viktigt. Pengar och karriär kommer lite längre ner. Många tycker att det är allt viktigare med flexibla arbetstider, att kunna kombinera med föräldraskap och fritid, att man gör en samhällsinsats och att det är ett miljövänligt företag.

Och kvalitetssäkring är något som Förenade Care har satsat mycket på ─ också det är ett exempel på hur de återinvesterat vinst i företaget. De har genomgått ISO-certifiering både när det gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Kollektivavtal handlar om att göra rätt för sig

När det gäller samhällsinsatsen är svaret givet:

− Vi förgyller alltid någons dag. Även om det är tungt och slitigt att jobba som undersköterska och sjuksköterska, kan man varje dag konstatera att jag har gjort livet bättre för en eller flera av mina brukare idag.

Företagets värdegrund ─ omtanke, vänlighet och service ─ härrör från den första verksamhetschefen Astrid Henrikssons tankar och har präglat företaget sedan dess.

− Vi ska ha omtanke med varandra, våra brukare och alla anhöriga. Vi ska ge dem god service och jobba med vänlighet, säger Robert och återknyter till vad grundaren Per Krogh brukade säga till sin personal:

− Han sa ”Du ska varje dag försöka få någon att le. Har du fått någon att le idag, då har du gjort ett gott jobb”.

Kollektivavtal, fortsätter han, handlar om att göra rätt för sig som företag.

− Och att vi ska ha samma villkor för medarbetarna. Jag gillar rättvisa, min pappa sa alltid att man ska göra rätt för sig, så jag har med mig det sedan barnsben. Han brukade alltid fråga när jag kom hem: ”har du gjort rätt för lönen idag?” Och någonstans så ska vi göra rätt för oss också som företag. Det ska vara lika ─ det ska inte vara så att medarbetare har olika förmåner eller att man ska kunna tjata eller tigga till sig en förmån som inte alla får.

Och så till den affärsmässiga nyttan med kollektivavtal:
− Om vi har sunda och bra kollektivavtal med en stabil arbetsgivarförening, så kan vi ange det i upphandlingar. Att vinna en större upphandling i dag utan kollektivavtal är inte möjligt, vi jobbar med regioner och kommuner och de har det som krav.

Värde- och kvalitetsdriven omsorg

Efter en lång diskussion i ledningsgruppen om vilken arbetsgivarförening de skulle gå med i landade valet slutligen på KFO, idag Fremia, där de varit medlemmar sedan 2017.
− Det var en ren värdegrundsfråga. Vi ville ha kollektivavtal och sjyssta villkor, även om vi självklart ska vara affärsmässiga också. Vi är inget riskkapitalbolag och ville driva värde- och kvalitetsdriven äldreomsorg.

För ledningsgruppen var det dessutom av stor betydelse att Fremia ofta är remissinstans för olika lagförslag och utredningar.

− Därför kände vi att vi kunde få bättre genomslag för vad vi tycker än vad vi hade kunnat få i andra arbetsgivarföreningar. Och så har Fremia ett grundavtal med de fackliga som handlar om konfliktåtgärder, det ska gå väldigt långt innan arbetsgivarförening och fack hamnar i konflikt, det tilltalade oss då vi tyckte det borgade för sunda relationer med de fackliga.

Från siffror till människor

Robert började först plugga teknisk fysik till civilingenjör, mest för att han alltid varit bra på matte. Men insåg efter ett tag att han inte ville jobba så mycket med siffror, utan med människor. Han hoppade av och började istället läsa personalvetarprogrammet i Uppsala.

Efter att ha jobbat såväl statligt som kommunalt och privat hamnade Robert på Förenade Care 2005.

− Det har varit en väldigt spännande resa, Förenade Care har sex gånger så stor omsättning nu jämfört med när jag började. Vi omsätter två miljarder idag och 360 miljoner när jag började.

Han trivs med att jobba med personalfrågorna, att utvecklas och att driva projekt, att få saker att hända. Projektet med sjuksköterskorna från Filippinerna är bara ett exempel. Parallellt med detta driver han just nu en rad administrativa projekt, bland annat byte av schemaläggningssystem samt införandet av ett nytt digitalt system för att rapportera arbetsskador och tillbud.

− Den dagen jag inte driver några projekt längre eller inte har några idéer på förändring, då kommer jag sluta. Eller den dagen jag märker att det inte är möjligt med förändring.

Bland det roligaste i jobbet är att träffa mycket människor, såväl chefer som andra medarbetare eller fackliga representanter. Även om det inte sker på samma sätt i covidtider.

− Men också att vi jobbar i ett företag som driver äldreomsorgen framåt.

Som exempel berättar han att Förenade Care var en av de första att kvalitetscertifiera äldreomsorgen.

Ökat vaccinationsviljan med egna kampanjer

När intervjun görs har vårdtagare och all personal som vill fått vaccin mot covid-19. Under våren har det rapporterats om motstånd mot att vaccinera sig bland vård- och omsorgspersonal över hela landet. Även på några av Förenade Care:s verksamheter har de stött på problemet. Orsaken är ofta okunskap, rädsla och tro på konspirationsteorier. Med hjälp av egna informationskampanjer har de dock lyckats få upp vaccinationsgraden, till exempel med korta filmsnuttar där chefer informerar om hur det fungerar med vaccinet samt där anställda träder fram och berättar varför de vaccinerar sig. Filmerna, som de spridit via intranätet och Facebook, har gett god effekt.

Robert berättar att han lärt sig mycket av krishanteringen under coronapandemin. Bland annat att snabbt ställa om och ändra rutiner allt eftersom informationen från myndigheter ändrats, ibland flera gånger i veckan. Och vikten av att stå stadigt när det blåser runt omkring.

− Alla de här katastrofplanerna ifall det händer något, de är jättebra att ha när det smäller. Jag kommer aldrig mer underskatta sådana saker! Det är lite som en brandövning, det är jättetråkigt men det är bra att ha gjort det när det väl börjar brinna.

Arbetet nu handlar mycket om att följa upp och utvärdera krishanteringen samt vid behov revidera dem.

Sunda och vettiga värderingar nyckeln

Han är glad att han stod på sig i fjol när många medarbetare inte ville ha sin sommarsemester eftersom det ändå inte gick att resa någonstans.

− Jag var bångstyrig, sa ”folk ska ha sin sommarsemester, de ska ha sina veckor”. Det var väldigt bra för jag tror inte folk hade orkat med så lång tid utan sina semestrar och utan återhämtning.

Hans upplevelse är att personalen mår bättre i år, att de har landat i situationen.

− Det är lite mer vardag nu och inte lika mycket sjukskrivningar. Det går att skönja ett slut i och med vaccineringen.

Att Robert är väldigt mån om att personalen ska må bra märks tydligt. Han återknyter ofta till vikten av att ha en bra och sund verksamhet. Där personalen mår bra samtidigt som företaget uppfyller sina ekonomiska mål.

− Sen ska vi vara affärsmässiga, vi har vinstkrav men man kan göra allt på ett balanserat sätt. Man kan vara en verksamhet som har vinst och ändå ha sunda och vettiga värderingar.

Text och foto: Elin Sahlin

Uppdaterad
den 21 juni, 2021