"Det är allas uppdrag att försvara demokratin"

Anton Alsander, sakkunnig på Forum, om metoder för att möta antidemokratiska rörelser.

Forskning visar att flera europeiska länder är på väg åt fel håll i den demokratiska utvecklingen. Hat och hot med politiska motiv ökar, antidemokratiska åsikter vinner mark och att uttrycka engagemang medför risker för individen. Här måste alla aktörer i samhället vara en motvikt, säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum, som samlar idéburna organisationer med social inriktning.

I vardagen på Forum möter Anton Alsander ständigt företrädare för organisationer som vittnar om hat och hot i olika former när de utövar sina uppdrag. Fönster krossas i föreningslokaler, hatbudskap målas på fasader, anställda och ideella krafter får hotfulla och hatiska meddelanden.

– Vi ser särskilt att hat och hot riktas mot olika minoriteter och rättighetsgrupper, till exempel muslimska samfund, kvinnorättsorganisationer och HBTQI-organisationer, säger Anton Alsander.

Majoriteten av dessa brott är ideologiskt motiverade och sker inte i ett vakuum. Den gemensamma nämnaren är en auktoritär, nationalistisk och rasistiskt motiverad idévärld som hela samhället behöver markera kraftfullt emot. Föreningar, organisationer, företag och privatpersoner har alla en roll att spela i arbetet med att värna och försvara demokratin.

– Risken nu, om vi inte markerar och håller gränsen för vad som är accepterat, är ytterst att människor tystnar, censurerar sig och anpassar sig till det nya normala. Det är ett sluttande plan och vad blir egentligen nästa steg? säger Anton Alsander.

Mänskliga rättigheter är inte partipolitik

På flera håll i världen visas yttringar för de utbredda antidemokratiska strömningarna, där mänskliga fri-och rättigheter devalveras och respekten för de demokratiska systemen minskar. Anton Alsander lyfter Ungern, Polen och USA som exempel.

– Vi ser hur det demokratiska utrymmet krymper steg för steg i vår omvärld. Massiva inskränkningar i aborträtten och stormningen av Capitolium i USA, åtstramningar av fri media och civilsamhället i Polen, Ungerns inskränkningar i valsystemet och minoriteters fri-och rättigheter är några exempel på hur demokratin och det oberoende domstolsväsendet undermineras. Där får vi aldrig hamna, säger Anton Alsander.

För mig är det självklart att de grundläggande politiska spelreglerna inte är en höger-vänsterfråga.

Anton Alsander

Han belyser vikten av att fler partier och politiker tar ansvar för sin egen och andras demokratiska skolning. Den politiska arenan liknar allt mer en popularitetstävling där logiken på sociala medier blir viktigare än det demokratiska hantverket.    

– Är du som politisk företrädare förankrad i föreningslivet och skolad i demokrati är jag övertygad om att du vet vad jag talar om. Du skriver under på demokratins spelregler och är överens med mig om att verka inom de demokratiska ramarna, oavsett syn på till exempel ekonomi, välfärd och samhälle, säger Anton Alsander och fortsätter:

– För mig är det självklart att de grundläggande politiska spelreglerna inte är en höger-vänsterfråga. Det är djupt olyckligt att vi kommit till en punkt där mänskliga fri- och rättigheter är en politiserad fråga. Partipolitik har ingenting med saken att göra.

Syna antidemokratiska agendor

En viktig del i att ta ställning för demokrati och öppenhet är att syna agendan som förs fram av de med antidemokratiska motiv. Det finns flera spjutspetsorganisationer som dagligen jobbar med att bygga upp och sprida kunskap om detta, de analyserar och bryter ner antidemokratiska budskap för att skapa alternativa narrativ och motstrategier. Anton Alsander nämner Expo, Flamman ungdomarnas hus, Fryshuset, Agera Värmland och olika trossamfund som exempel.

– Både organisationer och arbetsgivare kan nyttja deras expertkompetens för att bli bättre på att bemöta argument och händelser med ideologiskt motiverat hat och hot. Om vi på riktigt tycker att det är viktigt att värna demokrati och allas lika värde, behöver vi visa det i både ord och handling, säger Anton Alsander.

Vi måste förstå att det ideologiskt motiverade hatet och hoten inte är sprunget ur en ensam arg individ.

Anton Alsander

Det är allas angelägenhet att ta tydlig ställning. Samtalet om extremism, och hur den motverkas, kan med fördel föras i hembygdsföreningen, idrottsklubben och mellan kollegor på en arbetsplats. Den som själv är utsatt ska inte alltid behöva besvara frågor eller försöka hitta lösningar. Trossamfund, kvinnorättsrörelser och minoritetsgrupper behöver allierade i arbetet. Det handlar om att våga markera och stå kvar fast det blir obekvämt.

– Vi måste förstå att det ideologiskt motiverade hatet och hoten inte är sprunget ur en ensam arg individ. Det är politiskt motiverat och det finns politiska syften med att utsätta vissa grupper för påtryckningar, att skrämmas och avskräcka. Vi som står upp för demokratin behöver stärka varandra, stötta de som utsätts, vara allierade. Gränsen som vi drar mot den typen av rörelser måste vara knivskarp, säger Anton Alsander.

Han tillägger:

– Hjulspåren vi kör i nu leder oss i fel riktning. Om vi inte vill hamna där vi ser att andra länder redan befinner sig, behöver vi byta kurs och prova nya vägar framåt.

Gräv – och plantera – där du står

Som tur är finns det många sätt att vara en aktiv motvikt till antidemokratiska rörelser och uttryck. Anton Alsander menar att det enklaste är att gräva där man står och börja i det lilla. En arbetsgivare kan lyfta samtalet på arbetsplatsen och se över sina rutiner för att hantera medarbetare som uttrycker eller utsätts för hat och hot.

En kommun kan upplåta lokaler och ge ekonomiskt stöd till verksamheter som möjliggör möten och dialog mellan kommuninvånare. En förening kan knyta samarbeten med andra för att samlas kring demokratifrämjande arbete. En privatperson kan ta ställning för demokrati och öppenhet på jobbet, på bussen, och i kön på matbutiken.

– Det lilla är det stora. Det är svårt att mäta värdet av att ta socialt ansvar och stå upp för demokratiska värderingar. Det handlar ytterst om att skapa och värna en grundläggande tillit människor emellan, men också till myndigheter och organisationer. Vi behöver alla känna att vi är del av ett större sammanhang, säger Anton Alsander.

Barnets fotbollsklubb, hyresgästföreningen, skolan, kontoret, kyrkan eller den lokala rödakorskretsen är alla ytor där en öppen kultur, demokratiska värderingar och ramar för hur vi beter oss mot varandra kan definieras. Alla kan använda sitt inflytande och föregå med gott exempel, sätta ner foten när det behövs och tydliggöra vad som inte är okej.

–  Det går att markera utan att elda på en konflikt. Du kan se personen bakom åsikten och hålla två tankar i huvudet samtidigt. Genom att säga ”du, jag känner dig och vet att du är en bra kille, men det är faktiskt inte okej att du agerar eller säger så här”, kan vi synliggöra övertramp utan att det blir så jobbigt, säger Anton Alsander.

Det finns inga genvägar. Vi måste kavla upp och jobba för att värna vårt öppna samhälle.

Anton Alsander

Han har funderat mycket på själva hur:et och landar alltid i att det inte finns några genvägar. Förändring kan bara komma från att vara en aktiv medmänniska och att plantera frön hos andra.

– Vi måste kavla upp och jobba för att värna vårt öppna samhälle. Börja där du står. Gör din cirkel lite större, bjud in den där personen som är precis i kanten på cirkeln. Om din förening får frågan om att samverka med någon ny, ta tillvara på den chansen och bredda er. Var inte rädd för det okända och var inte rädd för att göra fel. Det viktiga är att du gör något, avslutar Anton Alsander.

Så kan du göra för att främja demokrati och öppenhet

Metodmaterial

Forum har tagit fram metodmaterial för föreningsledare och andra aktörer för att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationers demokratiska kultur och hantera hot och hat.

Om Forum

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd.

Läs mer på socialforum.se