Det goda grannskapet – Tillberga Grannskapsservice

Årets kooperativ 2021

Tillberga Grannskapsservice (TGS) är en icke vinstdrivande, idéburen ekonomisk förening som driver medborgarstyrd samhällsservice. På uppdrag av Västerås Stad bedriver TGS, verksamheter för äldre och funktionsnedsatta, förskola, restaurang, fritidsgård och fritidsklubb, biblioteks- och kulturverksamhet, teknik- och idrottsverksamhet samt en bad och sporthall.

Angelica Gottberg är biträdande verkställande chef och biträdande rektor på Tillberga Grannskapsservice.

– Vi vill att alla ska känna att de lever i det goda grannskapet, där alla är viktiga, ska känna sig sedda och lyssnade på samt ha möjlighet att känna sig delaktiga var och en efter sin egen förmåga, säger Angelica.

Förutom de upphandlade verksamheterna finns även ett övergripande ansvar för demokratiutveckling, stadsdelsutveckling och medborgardialog, där samordning av de processer som finns inom civilsamhället har en stor roll.

– Genom vårt engagemang vill vi kunna bidra till ett hållbart samhälle, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt, säger Angelica.

Medborgarstyrd samhällsservice i fokus

Coompanion arrangerar tävlingen Årets kooperativ. Syftet är att uppmärksamma kooperativt företagande, ett demokratiskt sätt att driva företag, som vill bidra till att lösa samhällsutmaningar. Årets kooperativ är en utmärkelse för att lyfta fram framgångsrika kooperativa företag runt om i Sverige.

– Vi känner oss naturligtvis mycket hedrade och tacksamma att få utmärkelsen Årets kooperativ 2021. Tillberga Grannskapsservice har bedrivit verksamheterna sedan 1993 och vi vet att det är unikt i Sverige att driva medborgarstyrd samhällsservice med sådan bredd och under så lång tid. Vi är stolta över det som vi tillsammans har åstadkommit och att det vi gör är så uppskattat av så många. De senaste åren har vi även arbetat oss igenom en del utmaningar och därför känns det särskilt roligt att få den här bekräftelsen. Utmärkelsen gör oss stärkta i vårt fortsatta arbete, säger Angelica.

Positiva samhällseffekter

Tillbergas framgångsrecept består av den kooperativa övertygelsen om styrkan i vad som kan åstadkommas tillsammans, säger Angelica och fortsätter:

– Den lokala förankringen inger ett högt förtroendekapital och skapar unika möjligheter till samverkan både inom organisationen men även med andra organisationer och civilsamhället. Det i sin tur ger positiva samhällseffekter.

Fremia – ett viktigt stöd i arbetsgivarfrågor

– Förutom möjligheten att få stöd, service och utbildning i arbetsgivarfrågor så känns det tryggt att ha en arbetsgivarförening som är väl insatt i den verklighet som vi lever i och driver viktiga frågor för våra verksamheter. Vi känner att vi har ett väldigt bra samarbete, där våra åsikter har betydelse. Som medlemmar känner vi att vår röst blir hörd och att vi har möjlighet att påverka och det är otroligt värdefullt, avslutar Angelica.

Text: Sara Andréasson

Bild: Tillberga Grannskapsservice

Uppdaterad
den 15 mars, 2022