Kollektivavtal

Fremias kollektivavtal och avtalsområden

Här hittar du våra kollektivavtal. På varje kollektivavtalssida finns information om avtalet i korthet. Du kan även ladda ner avtalet och om du är medlem logga in för att ta del av mer material.

Här hittar du som är medlem alla avtal som är kopplade till din verksamhet, även hängavtal.

Resultat
 • Anvisade tjänstemän – Samhall

  Avtalet gäller för Samhall AB och dotterbolag som är medlemmar i Fremia. Avtalet gäller för av arbetsförmedlingen anvisade tjänstemän.

 • Direktanställda tjänstemän – Samhall

  Avtalet gäller för Samhall AB och dotterbolag som är medlemmar i Fremia. Avtalet gäller för alla tjänstemän med vissa undantag, men inte för anvisade tjänstemän av arbetsförmedlingen.

 • Hushållsnära tjänster

  Avtalet gäller för arbetstagare vid företag som sysslar med hushållsnära tjänster och som är medlemmar i Fremia.

 • Samhall – LO-förbunden

  Avtalet gäller för samtliga arbetare inom berörda LO-förbunds organisationsområde som är anställda vid företag anslutna till Fremia och anställda vid Samhall.

 • Städningsarbete i egen regi

  Avtalet omfattar städare som utför städning av exempelvis kontor och som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia.

 • Tjänsteföretag

  Avtalet gäller för tjänstemän som är anställda hos Fremias medlemsföretag och organisationer inom avtalsområdet tjänsteföretag, samt för administrativ personal inom Fremias avtalsområde hushållsnära tjänster enligt bilaga.

Filtrera

Avtalsområden