Samhall – LO-förbunden

Kollektivavtalet Samhall-LO-förbunden är tecknat mellan Fremia, Samhall och LO-förbunden. Avtalet gäller från den 1 december 2020 till den 30 september 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för samtliga arbetare inom berörda LO-förbunds organisationsområde som är anställda vid företag anslutna till Fremia och anställda vid Samhall. 

Hotell- och restaurangfacket, SEKO, GS, IF Metall, Transport, Handels, Kommunal, Fastighetsanställdas förbund.

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll