Anvisade tjänstemän Samhall

Kollektivavtalet Anvisade tjänstemän – Samhall är tecknat mellan Fremia och Unionen, Ledarna samt Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för Samhall AB och dotterbolag som är medlemmar i Fremia. Avtalet gäller för av arbetsförmedlingen anvisade tjänstemän. 

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll