Tjänsteföretag

Kollektivavtalet Tjänsteföretag är tecknat mellan Fremia och Unionen samt Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet Tjänsteföretag upphör. Alla verksamheter omfattas i stället från den 1 april 2023 av villkoren i avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för tjänstemän som är anställda hos Fremias medlemsföretag och organisationer inom avtalsområdet tjänsteföretag, samt för administrativ personal inom Fremias avtalsområde hushållsnära tjänster enligt bilaga.

Akademikerförbunden består av förbunden: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund.

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll