Städningsarbete i egen regi

Kollektivavtalet Städningsarbete i egen regi är tecknat mellan Fremia och Fastighetsanställdas förbund. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 oktober 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar städare som utför städning av exempelvis kontor och som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll