Direktanställda tjänstemän - Samhall

Kollektivavtalet Direktanställda tjänstemän – Samhall är tecknat mellan Fremia och Unionen, Ledarna samt Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för Samhall AB och dotterbolag som är medlemmar i Fremia. Avtalet gäller för alla tjänstemän med de undantag och inskränkningar som anges nedan. Avtalet gäller inte för av arbetsförmedlingen anvisade tjänstemän. 

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll