Hushållsnära tjänster

Kollektivavtalet Hushållsnära tjänster är tecknat mellan Fremia och Kommunal. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för arbetstagare vid företag som sysslar med hushållsnära tjänster och som är medlemmar i Fremia.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll