Vi skriver historia och förändrar framtiden

Jag är otroligt glad och stolt över att få verkställa våra medlemmars beslut från stämmorna – att det är genom samverkan och samarbete vi möter framtiden och nu tillsammans med Idea bildar Sveriges största oberoende arbetsgivarförening Fremia. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och kommer till en början att företräda 5 400 medlemsföretag med tillsammans 145 000 anställda.

Det här är ett historiskt första steg. Du kan läsa mer i det pressmeddelande vi skickade ut efter vår extrastämma den 1 september.

Vi bildar nu Fremia, som företräder medlemmarna både vid förhandlingsbordet när det gäller kollektivavtalade överenskommelser, och på den intressepolitiska arenan för att påverka villkor och förutsättningar.

Vår medlemsgrupp är lika stor som den är mångfacetterad, vi företräder bland annat affärsdrivande kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna förskolor, skolor och fritidshem, trossamfund, barn- och ungdomsorganisationer, studieförbund, frivilliga försvarsorganisationer, kulturföreningar, biståndsorganisationer, idrottsrörelsevälfärdsaktörer, välgörenhetsorganisationer, värderingsstyrda företag och många, många andra.

Vi har sedan många år fört samtal för att skapa en ny organisation som ännu bättre kan företräda den idéburna sektorn i hela sin mångfald och det är en självklarhet att alla dessa organisationer inte talar med en röst.

Tvärtom är en av de viktigaste egenskaperna de många röstbärarna som bidrar till samhällsdebatten och fördjupar demokratin. Men vi ska ta tillvara och utveckla de områden där varje enskild medlem kan dra nytta av det stora kollektivet. 

Vi har identifierat tre övergripande områden som särskilt gynnar våra medlemmar i och med att vi nu bildar Fremia:

  • Bredare serviceutbud. Det finns ett stort behov av rådgivning inom fler områden än dem som följer av arbetsgivaransvaret. Det kan till exempel röra upphandlingsfrågor, hyresjuridik, skol- eller sjukvårdslagstiftning, försäkringslösningar vid sidan av de kollektivavtalade paketen och mycket mer. Med en samlad medlemsbas kan vi avsätta resurser för att möta sådana behov och göra särskilda satsningar när det är påkallat.
  • Bättre villkor både för den enskilde medlemmen och för sektorn. Med en starkare röst och unik förståelse för det som särskiljer våra medlemmar från andra aktörer i samhällslivet kan vi smart och effektivt arbeta för att lagstiftade och kollektivavtalade villkor kan anpassas till våra medlemmars behov och förutsättningar.
  • Ett steg på väg mot något större. Samhället behöver en idéburen sektor som är lika samlad och väl företrädd som den offentliga och privata. Nu har medlemmarna bestämt att vi ska skapa en organisation som verkar för detta. En organisation som kan arbeta med såväl arbetsgivarfrågor som sektors- och branschfrågor och som på ett avgörande sätt är en företrädare för den idéburna sektorn, något som så starkt efterfrågas.

Nu kan vi i ännu högre utsträckning vara med och driva utvecklingen av den svenska kollektivavtalsmodellen, som bygger på att både arbetsgivare och arbetstagare är välorganiserade.

Det har varit en framgångsfaktor för Sverige men idag krävs att parterna på arbetsmarknaden höjer blicken och medverkar till att utveckla den svenska modellen. Vår ambition och uttalade vilja är att bygga vidare på de goda relationer vi har med våra fackliga organisationer för att hitta en ny avtalsstruktur och de bästa lösningarna för våra medlemmar.

Vi vill helt enkelt vara en möjliggörare för engagerade arbetsgivare som vill åstadkomma mer. Inte helt enkelt, men det har vi å andra sidan inte heller sagt att det ska vara.

Tack till dig och alla medlemmar för att vi nu tillsammans skriver historia och förändrar framtiden. Följ oss här på webbsajten, i våra sociala medier, och hör gärna av dig. Du är alltid välkommen med frågor eller funderingar.