Nu bildar vi Fremia – Sveriges största oberoende arbets­givarorganisation

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman och bildar Fremia, som blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och kommer initialt att samla 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda.

Samgåendet bidrar till större medlemsnytta med bredare serviceutbud och konkurrenskraftiga avgifter. Den nya organisationen skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att arbeta för bättre villkor för såväl enskilda medlemmar som sektorn i sin helhet.

– Vi är glada över att medlemmarna på stämman beslutat om att slå samman två framstående arbetsgivarföreningar för att skapa Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarförening. Jag är otroligt stolt över den enastående medlemsnytta som KFO har levererat till sina medlemmar sedan starten 1943 och jag är exalterad över framtiden för Fremia som stark företrädare för att värna och utveckla den svenska partsmodellen och bidra till att stärka förutsättningar och villkor för våra medlemmar, säger Leif Linde, styrelseordförande i Arbetsgivarföreningen KFO.

Kärnan i Fremia kommer alltjämt vara att tillhandahålla bästa möjliga arbetsgivarservice. Det finns inom många områden en fördel med stora kollektiv, inte minst när det gäller att teckna och förhandla branschanpassade kollektivavtal. Inom pension och försäkring finns också en fördel med att representera ett stort antal medlemmar, vilket bidrar till att skapa fördelaktiga lösningar.

– Samgåendet är ett naturligt steg för båda föreningarna och kommer att skapa den ledande arbetsgivarföreningen, rustad att möta det föränderliga medlemsbehovet av såväl anpassade kollektivavtal, innovativa lösningar för nya arbetsvillkor som  intressepolitiskt påverkansarbete. Det kommer att göra det möjligt för oss att möta morgondagens efterfrågan och bidra till den bästa medlemsnyttan. Jag är stolt över de framsteg vi har gjort de senaste åren genom förbättrade tjänster som medfört ökad medlemsnöjdhet. Att vi nu bildar Fremia kommer att skapa stora fördelar för dem som vill medverka i arbetet att samla den idéburna sektorn och verka för de enskilda medlemmars villkor och förutsättningar, säger Veronique Lönnerblad, ordförande i Arbetsgivarförbundet Idea.

===

För mer information kontakta

Pressbilder

Hämta alla pressbilder (4 st)

  • Leif Linde, ordförande, Arbetsgivarföreningen KFO (Foto: Johanna Wikström)
  • Veronique Lönnerblad, ordförande, Arbetsgivarförbundet Idea (Foto: Dan Coleman)
  • Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO (Foto: Johanna Wikström)
  • Tobias Nilsson, förbundsdirektör, Arbetsgivarförbundet Idea (Foto: Dan Coleman)

Bakgrundsfakta

Läs mer om tankarna bakom samgåendet, med intervjuer, avsiktsförklaringar och berättelsen om namnet.

Visa på Mynewsdesk