Att rösta på Fremias stämma 2023

All röstning under Fremias stämma sker digitalt via mobiltelefon i röstningsverktyget Trippus, oavsett om du deltar på plats eller på distans. Mer information om röstningen finns nedan.

All röstning sker digitalt

All röstning sker digitalt via mobiltelefon i röstningsverktyget Trippus, oavsett om du deltar på plats eller på distans. Innan stämmans start, på morgonen/förmiddagen 31 maj, kommer alla som är anmälda till stämman med rösträtt att få ett SMS med en länk till röstningsverktyget. Länken kommer även att mejlas ut.

I röstningsverktyget är det viktigt att du börjar med att anmäla din närvaro. Anmäl din närvaro i god tid innan stämman startar och senast 12.30 (stämman startar 13.00). Det gör du via knappen som heter 1. Närvaroregistrering. Närvaroregistrering är obligatoriskt för att få åtkomst till röstningsfrågorna.

Röstningen sker via knappen som heter 2. Rösta här. Ingen fråga kommer att vara aktiverad från start. Efter att du har anmält din närvaro kommer du alltså att mötas av ett meddelande som säger att inga frågor är aktiverade. Det är först när stämman startar som en fråga kommer att aktiveras.

När en fråga aktiveras i röstningsverktyget kan du behöva uppdatera sidan så att frågan läses in. Notera att röstningsverktyget är en vanlig webbsida och att du uppdaterar sidan på samma sätt som du uppdaterar vilken webbsida som helst i din telefon.  

Varje röstningsfråga har två svarsalternativ; ”Ja” och ”Nej”. Välj önskat svarsalternativ och klicka sedan på knappen ”Skicka” så att din röst registreras.

Röstningsförfarandet kommer att rulla på i relativt högt tempo, så se till att registrera närvaro i Trippus i tid och vara alert när stämman drar i gång!

Viktigt att du har rätt mobiltelefon till hands

Du behöver ha tillgång till din mobiltelefon med det telefonnummer som du har angett i din anmälan till stämman, för att kunna registrera din närvaro och rösta. 

Att rösta för flera organisationer (exempelvis via fullmakt):

Om du ska rösta för två (eller fler) organisationer kommer du att få två separata länkar till röstningsverktyget så att du kan rösta två gånger på varje fråga. Du kan gå in på länkarna på två olika enheter (exempelvis två olika mobiltelefoner alternativt mobiltelefon respektive dator). 

Övrig information

All information inför stämman, inklusive handlingar, finns här: https://www.fremia.se/om-oss/stamma-2023/ 

Om du får tekniska problem med exempelvis röstningen/sändningen under stämman, kontakta:

Ulrika Fredén Hirsch: 08-702 54 62
Saba Saiedi: 08-702 54 15

För frågor och funderingar innan stämman: mejla på stamma@fremia.se eller kontakta Anna Senna på 08-702 54 44 eller Maria Andersson på 08-702 54 04.