Rapport från Fremias stämma och medlemsmöte 2023

Ta del av material och seminarier i efterhand.

Den 31 maj höll Fremia stämma och medlemsmöte i Stockholm och med digitalt deltagande från hela landet. Med ett rekordstort antal deltagare summerades Fremias andra verksamhetsår. Här kan du ta del av material och seminarier i efterhand.

2022 var verksamhetsåret när Fremia gick från nybildad till etablerad som arbetsgivarorganisation.

Leif Linde, ordförande Fremia

Leif Linde om ett år av omställning

2022 var verksamhetsåret när Fremia gick från nybildad till etablerad som arbetsgivarorganisation. Samtidigt har vi tagit rejäla kliv som intressepolitisk aktör. Förflyttningen hänger ihop med att vi har varit synligare och tydligare i rollen som avtalsbärande och förhandlande part. Men också med att Fremia har blivit en allt starkare röst för våra olika medlemsgruppers intressen.

Året har präglats av en rad omvärldshändelser med direkt påverkan på Fremias verksamhet och medlemmar. Allt ifrån förändringar i arbetsrättslig lagstiftning till politiska beslut och händelser inom partsvärlden. Inte minst har vi ägnat mycket tid och kraft åt att ta fram nya omställningsavtal inom ramen för LAS-uppgörelsen. Genom bildandet av Omstella har vi, tillsammans med redan befintliga CIKO, säkrat konkurrenskraftiga omställningslösningar för all personal hos alla våra medlemmar. Det är vi både stolta och glada över.

Under året har vi även arbetat intensivt med att bygga vidare på våra interna strukturer för påverkan, opinionsbildning, digitalisering, ekonomi, medlemsrelationer och kommunikation. Det innebär att förutsättningarna för satsningar på en utvecklad arbetsgivarservice och ökad tillgänglighet är bättre än någonsin. Det interna arbetet har också lagt grunden för att öka vår externa synlighet, det är nämligen tydligt att intresset för Fremia är ständigt växande.

Syftet med att erbjuda både arbetsgivarservice och intressepolitik, är att ge bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och utveckling för våra medlemmar. Vi vill se fler demokratiskt styrda verksamheter i Sverige, oavsett om de verkar inom kooperationen, civilsamhället eller är en idéburen aktör inom välfärden. För att samhället mår bra av att vår sektor växer. Att arbeta i en verksamhet med en tydlig idé och ett samhällsnyttigt syfte skapar dessutom mening för de anställda. Och när personalen trivs, då frodas verksamheten. Den kraften är värd att ta vara på.

En hel del arbete återstår, men Fremia står nu stadigt för att möta framtiden och för att ytterligare växla upp våra ambitioner att bli Sveriges bästa arbetsgivarorganisation, med de nöjdaste medlemmarna.

Leif Linde, ordförande Fremia

2022 i siffror

Klicka för att förstora bilden.

Petter Skogar: "Fremia redo att ta nytta till nya nivåer"

Fremias andra verksamhetsår blev händelserikt, i den vidare omvärlden, på arbetsmarknaden och internt. Kriget mot Ukraina med alla följdeffekter är hela tiden närvarande. Den nya las-överenskommelsen och omställningsavtalen påverkar partsvärlden på ett fundamentalt sätt. Politiken ger nya förutsättningar och ökar behovet av en samlande kraft för vår sektor. Läs intervjun med Fremias vd Petter Skogar.

Huvudavtalen - ett trygghetspaket för en föränderlig arbetsmarknad

Under 2022 tecknade Fremia nya huvudavtal om trygghet, omställning
och anställningsskydd med LO och PTK. Genom de nya huvudavtalen
säkerställs individens kompetensutveckling och arbetsgivarens
flexibilitet, såväl som den kooperativa och idéburna sektorns
kompetensförsörjning.

I en gemensam intervju berättar Fremias förhandlingschef Jesper Neuhaus, CIKO:s vd Hanna Becker och Omstellas vd Bengt-Åke Olovsson om huvudavtalen och omställningsorganisationernas nya uppdrag.

Kort om besluten som fattades

En samlad årsstämma står bakom framtiden

Under den välbesökta stämman, där möjligheten att medverka digitalt var ett uppskattat recept, togs en rad viktiga beslut för framtiden.

  • Fremia har fått en delvis ny styrelse. 
  • Stadgarna är uppdaterade för att Fremia ska kunna möta framtiden och göra mer för fler, både inom vårt arbetsrättsliga område och inom vårt intressepolitiska arbete.
  • Medlemmarna beslutade att låta årsavgiften för 2024 vara oförändrad jämfört med 2023. Men på grund av allmänt tuffa tider, och en avtalsrörelse med ett märke som ställer krav på ekonomisk stabilitet, tog stämman beslut om att ge en rabatt på 10 procent på årsavgiften.

Du hittar mer om den nya styrelsen, de uppdaterade stadgarna och årsavgifterna bland länkarna nedan. Där finns också protokollet från stämman.

Dokument och länkar

Här kan du ta del av Fremias verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022. Du hittar också handlingar och beslut från senaste stämman.

Seminarier från medlemsdagen

Under medlemsdagen den 31 maj arrangerades en rad intressanta seminarier. Här kan du som medlem ta del av seminarierna i efterhand.

Logga in och titta!

Uppdaterad
för 11 dagar sen