Passalens Ferieteam utsett till Årets initiativ 2023

Årets initiativ 2023 tilldelas Fremias medlem för ”Feriearbete för alla”

Den ideella föreningen Passalen har i samverkan med förvaltningen för Arbetsmarknad- och vuxenutbildning i Göteborgs Stad utvecklat en metod som möjliggör för fler att ta sitt första steg ut på arbetsmarknaden. Projektet har utsetts till Årets initiativ 2023.

Passalen arbetar för att hitta sätt att inkludera barn och unga med funktionsvariationer i samhället. Det är en grupp som generellt sett står långt från arbetsmarknaden och har svårare att konkurrera med sina jämnåriga om jobben.

I initiativet Feriearbete för alla har Passalen hittat ett sätt att involvera unga med funktionsvariation i de feriejobb som Göteborg stad erbjuder till unga vuxna under skolloven. Det skapar nya förutsättningar för många att komma ut i arbetslivet och förebygger utanförskap i Sverige.

Utsett till Årets initiativ

Ferieteam är ett utmärkt exempel på hur civilsamhället kan identifiera och möta svåra samhällsproblem med kreativa lösningar. Dessutom har projektet byggt en stark grund för ett långsiktigt arbete med goda utsikter till vidareutveckling och spridning. Idén tilldelas därför utmärkelsen Årets initiativ, som delas ut av Forum för initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Juryn har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

Ferieteam lyfter varandra

Julia Skånberg som är projektledare för Feriearbete för alla på Passalen berättar mer om projektet.

– Tidiga insatser som ger unga möjlighet att etablera en första kontakt med arbetsmarknaden är extra viktigt för att förebygga långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Feriejobben i Göteborgs Stad är ett utmärkt exempel på en sådan tidig insats, eftersom de riktar sig till unga i årskurs 9 och i gymnasiet.

Julia Skånberg, projektledare Feriearbete för alla, Passalen.

– I projektet Feriearbete för alla för vi samman en ungdom som är i behov av stöd med en annan ungdom, en stöttare. Tillsammans bildar de ett ferieteam som hjälps åt att utföra arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Stöttarna fyller också en viktig funktion för handledarna, som ofta imponeras av ungdomarnas förmåga att lyfta varandra i ferieteamet.

Lyckat stöd

2021 inledde Passalen ett samarbete med vuxenutbildningen i Göteborg. Under det kommande året utvecklades metoden med ferieteam. Idag fortlöper samverkan enligt modellen som har potential att skalas upp vid behov.

Initiativet har redan möjliggjort för över 200 unga i behov av ledsagning och stöd att kunna prova på ett arbete på likvärdiga villkor.

– Det har funnits möjlighet för feriejobbare att ingå i ett ferieteam under tre somrar nu och reaktionerna har varit väldigt positiva. Vi möter också många föräldrar och anhöriga som är oerhört tacksamma över möjligheten, säger Julia Skånberg och pekar på flera goda effekter:

– Genom feriejobben får de här unga personerna möjlighet att möta andra ungdomar från olika delar av staden och det skapar mycket glädje att få träffa nya kompisar. Det, tillsammans med en värdefull sysselsättning som innebär nya erfarenheter och möjligheten att tjäna egna pengar, bidrar till att bryta både eventuell isolering och utanförskap.

Såg behovet

Idén till Feriearbete för alla föddes ur ett tidigare projekt som Passalen varit involverad i. Då kretsade arbetet kring en digital lösning för extrajobb för barn och unga vuxna med funktionsvariationer.

– Bland olika satsningar på jobb för unga hittade vi feriejobben. Men någon metod för hur unga med funktionsvariation skulle kunna inkluderas fanns inte. Det fanns heller ingen planering för hur ungdomar med funktionsvariationer skulle kunna feriejobba på ett likvärdigt sätt som unga utan behov av stöd eller anpassning, berättar Julia Skånberg.

Fler bollar i luften

Utöver Feriearbete för alla har Passalen fler andra verksamheter och program som bedrivs i partnerskap med offentlig sektor.

I programmet Klubbar by Passalen samverkar Pasalen till exempel med Göteborg stads socialförvaltningar kring målgruppens möjlighet att delta i stadens öppna mötesplatser. Det involverar exempelvis fritidsgårdar, träningsanläggningar och badhus.

Årsdag

Lagom till att Passalen får ta emot utmärkelsen Årets initiativ kan de även fira att medlemskapet i Fremia fyller ett år.

– Vi är så glada över vårt medlemskap. Det är fantastiskt att Fremia verkar för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer – det är vi väldigt tacksamma för! Vi behöver mer samverkan för att lösa olika samhällsproblem, till exempel för att kunna hitta nya lösningar för de som står långt från arbetsmarknaden. Samhället har mycket att vinna på att säkerställa att grupper som står längre från arbetsmarknaden får sysselsättning. Det finns oanade krafter inom idéburna organisationer, något som till exempel Arbetsförmedlingen skulle kunna dra stor nytta av framöver, säger Julia Skånberg.