Årets arbetsgivare inom reklam tecknar kollektivavtal

Intervju med Henrik Stampe, VD på Volt

För reklambyrån Volt kunde timingen inte vara bättre. De utses till Årets bästa arbetsgivare i sin bransch. Samtidigt blir de medlemmar i arbetsgivarföreningen Fremia och tecknar kollektivavtalet för “media, kommunikation och kreativa näringar”.

VD för och ägare av Volt är Henrik Stampe.

− När vi växer ökar kraven och förväntningarna på företaget. Det är i takt med tiden att ta arbetsmarknadens regler på allvar. Därför går vi hela vägen ─ det är ett kvitto på att vi gör rätt.

Volt har 48 anställda och omsätter ungefär dubbelt så mycket räknat i miljoner kronor. De är, med Henrik Stampes ord, en reklambyrå som hjälper kunderna att bygga starka relationer med sina kunder. Bland Volts kunder finns AMF, Blocket, OLW, Lidl, BRIS, Stockholm Vatten & Avfall, Synoptik, Fackförbundet ST och RFSL

Kollektivavtal bra för affärerna

Att Volt valde att bli medlemmar i Fremia, och nu tecknar kollektivavtal, är resultatet av en långsiktig process. Henrik berättar:

− För fem år sedan skapade vi en helt ny struktur på byrån där vi delegerade ut personalansvaret på sju olika “skrån”, till exempel projektledarskrået, kreatörsskrået osv. I samband med det betade vi av arbetsmiljöfrågorna i enlighet med de allt mer ingående regelverken.

Fremia ligger nära den bransch som Volt verkar i och valet gjordes efter att ha fört diskussioner med olika arbetsgivarorganisationer. Henrik tror att avtalet också kan vara bra för affärerna.

− I upphandlingar från den offentliga sidan dyker frågan upp titt som tätt. Vår bransch är oftast kortsiktig, drivs av kunder och projekt och resurserna anpassas efter det. Vi vill jobba långsiktigt, bygga strukturkapital, och kollektivavtalet är en del av det.

Kreativitet branschens bränsle

Reklambranschen bygger på människor. På den ena sidan finns kunderna, på den andra personalens kompetens. Att rekrytera rätt personal blir nu lättare.

− Kreativitet är reklambranschens bränsle. Men när vi expanderar måste vi ha samma regler, samma svar till alla medarbetare. För ett par år sedan upplevde några att “strukturen äter upp kulturen”. Men när ledningen fick feedback vid coronaårets slut landade vi i positiva signaler hela vägen.

Ett exempel på något som uppskattas av de anställda är Volts Arbetsmiljöråd, där frågor också kan ställas anonymt.

Mänskligt men inte mesigt

Tillsammans med Södra Tornet fick Volt utmärkelsen Årets bästa arbetsgivare 2021, en undersökning som genomförts av Regi och fackförbundet DiK. Varför fick då Volt utmärkelsen? Huvudanledningen är att de anställda trivs. Verksamheten är i hög grad delegerad. Beslut fattas i arbetsgrupperna och “skråna”.

− Med en bra struktur i botten har arbetsgrupperna chansen att arbeta fokuserat med kunderna. Det ökar effektiviteten.

Volt vill i hård konkurrens tillhöra toppskiktet bland Sveriges byråer. Det starka laget är en förutsättning och beskrivningen av individernas arbetsroller ska vara precis.

− Men de “mjuka värdena” måste också fungera. Vi måste lyssna in och vara flexibla inför varje individs specifika situation vad gäller arbetsbelastning, stress, hur de mår och också löpande följa upp det. Vi pressar inte på men förväntar oss en hög leveransnivå. Mänskligt men inte mesigt. Och där spelar kollektivavtalet en stor roll.

Laget framför jaget

“We love what we do and know that having fun at work makes all the difference. Especially for our clients”. Så står det på Volts hemsida. Friskvård är självklar. Andra inslag är gemensamma luncher var 14:e dag då någon på byrån berättar om något som inte behöver ha med arbetet att göra. Utställningsbesök är en annan aktivitet, liksom en träningsgrupp formerad av några av de anställda.

På agendan står en digital vinprovning med Volts kund Spritmuseum, ett sätt att kombinera nytta med nöje eftersom kunden vill prova nya sätt att nå och få besökare.

− Vi har kul på jobbet och sätter laget framför jaget. Det behövs starka, drivna personer men det är ingen på byrån som har behov av att hävda sig, istället finns en stark grundmurad empati som smittar av sig.

Att få utmärkelsen under corona adderar glans.

− En anledning till att vi har klarat oss bra under corona är att vi hade strukturen på plats att falla tillbaka på när vi ställde om och började jobba hemifrån. Det andra är informationen. Vi måste hela tiden berätta om vad som händer i företaget men också diskutera hur vi ska tolka det som sker i omvärlden.

Nytt arbetsliv hägrar

Finns det något som har fungerat bra och som kommer att vara kvar post-corona?

− Vi kommer att fortsätta arbeta på detta nya sätt - kombinera hemarbete med att fysiskt vara på plats. Exakt hur det ska gå till ska vi nu utforska i samråd med våra anställda. Förmodligen kommer vi att anpassa lokalerna till en ny verklighet, där vi räknar med att alla inte kommer att vara på jobbet varje dag.

Tekniken som används nu, som Teams, är i grunden 25 år gammal, men hade ju knappts använts av någon i branschen då corona gjorde den omistlig.

− Jag kan sitta i en bil och lyssna på ett möte. Logga in, vara uppdaterad. Tekniken öppnar möjligheter men har också begränsningar. Vi har upptäckt att tre-fyra personer är ett bra antal för ett få ett bra möte.

Generellt finns det stora utmaningar för dagens arbetsgivare. Den största är att utveckla en verksamhet som är attraktiv för kunder och de rätta medarbetarna.

− Det går inte att slappna av när det gäller att hänga med i utvecklingen. Jämställdhet, mångfald ─ Volt vill spegla samhället. Vissa skrån är till exempel mer mansdominerade och det vill vi ändra på.

Decentraliserad makt över information

Den största förändringen inom reklamvärlden är, anser Henrik, att det är så många fler idag som sprider budskap.

− Vi går längre och längre ifrån det som nästan uteslutande var reklam för produkter och tjänster. Nu har vi komplexa budskap som ska marknadsföras i många kanaler till allt fler målgrupper i ett allt tätare brus. Det är de vassaste insikterna, bästa idéerna och dialogen med rätt målgrupper och individer som vinner uppmärksamhet, får fötter och gör skillnad.

Makten över informationen är förflyttad, ut till de många, som själva kan påverka politiker och varumärken. Svårare ─ och roligare, sammanfattar Henrik.

Ny livsstil post-corona

Han ser fram emot att se vilka förändringar i samhället som kommer post-corona.

− Vi kommer att se en diversifiering av livsstilar, ett samhälle med fler möjligheter. Klimathotet ligger samtidigt som en svullen filt över allt. Pandemin visar att vi människor agerar först när hotet kommer nära den egna kroppen. Corona har krävts för att omvärdera våra liv. Jag tror att många kommer att fortsätta att arbeta på distans och även lämna städerna. För att man fått smak på en ny livsstil och där kommer hållbarheten in. Vi vill agera och leva som vi lär.

Henrik, som varit i reklambranschen sedan 1985, har det senaste året börjat arbeta med sina egna händer ─ i en egeninredd slöjdverkstad.

− Det är oerhört meditativt att tälja fram något som du själv har tänkt fram ─ “att ställa hand och ande i skapande samverkan” som Carl Malmsten uttryckte saken.

Att sleva upp soppa med egen slev. Kombinerat med en livslång faiblesse för tennis, skärgårds- och friluftsliv är det en fritid som ger kraft till arbetet i den reklambyrå som nu tar sin verksamhet till nästa nivå.

Text: Christian Wigardt

Uppdaterad
den 28 december, 2022