Kooperationen som växthus för förändring i orostider

Intervju med Marie Nygren, VD på Coop Sverige och tidigare ordförande i Svensk Kooperation

Det finns en ökad efterfrågan på företagsformer med ett högre syfte än att bara generera vinst. Marie Nygren, VD för Coop Sverige, vill visa på ett företag där delaktighet skapar engagemang och där nya idéer kan frodas.

Den kooperativa affärsmodellens relevans växer. Med Marie Nygren
som vd är det låg risk att Coop Sverige blir en förvaltare av gamla
lagrar.

– Med oro och turbulens i omvärlden ökar behovet av företag som
bygger sin verksamhet på att arbeta tillsammans, säger hon och
fortsätter:

– Våra värderingar går hand i hand med dem som många ungdomar
har i dag. Därför måste vi bli bättre på att berätta vilket företag vi är,
för gemene man och för våra anställda.

Coop får allt fler medlemmar och Marie Nygren ser en direkt
koppling till det som företaget gör.

– Många dras i dag till vårt syfte: att skapa ekonomisk nytta och att
göra det på ett hållbart sätt. Idén är ju toppmodern! Ser vi oss om
i världen, är det allt tydligare att ingen klarar sig själv. Globalt är
också kooperationen en stor och stark företagsform.

I många länder föds kooperationen ur ett nödläge. Så var det också i Sverige 1899 när Kooperativa Förbundet, KF, bildades. Fattigdom
rådde, matfusket var utbrett, priserna höga och monopolen dominerade.
KF har 3,7 miljoner medlemmar och är både en folkrörelse
och ett affärsföretag. Marie Nygren är vd och koncernchef för KF
och sedan i februari 2022 även vd för Coop Sverige.

Nya utmaningar och innovationskraft

En omvärld full av utmaningar driver innovation, som exempelvis Coops Hållbarhetsdeklaration. Coops medlemmar och kunder kan själva sitta hemma och skanna varor och se vilken hållbarhetspåverkan produkten har enligt tio parametrar, bland annat biologisk mångfald, vattenpåverkan och arbetsförhållanden. Utifrån parametrarna presenteras sedan en hållbarhetsdeklaration som ett så kallat spindeldiagram.

– Hållbarhetsdeklarationen förvaltar vår innovativa tradition, konstaterar Marie. Vi var ju först också med exempelvis innehållsförteckningar och matpyramiden.

Så visst är kooperationen en förändrande kraft i Sverige i dag. Vi ligger helt rätt i tiden.

Värderingsstyrda företagsformer, som har ett högre syfte än att bara generera vinst, efterfrågas överallt.

Hållbarhet – inte bara miljö

Marie vill skapa tydlig kommunikation kring de värden som kooperationen står  för och sprida goda exempel. Generellt, säger hon, är kooperationen mer hållbar. Ett exempel är genusfrågan.

– Vi är mer jämlika än det icke-kooperativa näringslivet, har fler kvinnor i styrelser och ledningsgrupper. Men jämlikhet handlar också om mångfald i åldrar, erfarenheter, nationaliteter, funktionsnedsättningar och färdigheter. Här har vi i Coop mycket att ta itu med!

– På våra lager och i våra butiker finns till exempel bra jobb för att komma in på arbetsmarknaden. För flera arbetsuppgifter behövs ingen utbildning för att få anställning; det räcker med att du kan svenska. Vi tar in flera hundra personer per år på våra lager.

Kooperationen står stark i kriser

Coop har seglat stadigt genom flera kriser. Under pandemin var försäljningsökningen enorm, men trots restriktioner kunde logistiken ut till butikerna klaras. Sommaren 2021 drabbades Coop av en omfattande IT-attack som hela organisationen jobbade sig igenom med gemensamma ansträngningar.

Och nu – ett krig. Ont om vissa råvaror, länder som stänger gränser för att skydda sin inhemska produktion.

– Vi försöker bryta känslan av maktlöshet genom att titta på hur vi själva kan påverka. Snabbt gav vi medlemmarna möjlighet att omvandla sina poäng till stöd åt UNICEF. Miljontals kronor har strömmat in.

Inte bara det. 28 konsumentföreningar har gett miljonbelopp till Röda Korset. Marie berättar att många andra kooperativ också bidrar – Folksam och HSB är några exempel.

Marie Nygren 

Svensk Kooperation

Marie har varit ordförande respektive vice ordförande i Svensk Kooperation i nästan två år. Nu tar Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd för KF, över det ambulerande ordförandeskapet. Vilka lärdomar kan vi dra från det kooperationsövergripande samarbetet? Marie svarar:

– Att tillsammans kan vi göra skillnad. Vi ska göra den kooperativa företagsformen mer känd genom att påverka och kommunicera. Vi har nu ett antal regeringspropositioner där vår företagsform finns med och vi har med vårt arbete lagt en grund för dem.

Marie ser Svensk Kooperation som en plattform för att utbyta erfarenheter, till  exempel om hur det hos flera företag sviktande medlemsantalet ska tacklas.

Svensk Kooperation driver sedan flera år frågan att kooperativa företagsformer ska synas mer inom utbildningar, framför allt på universitet och högskola. Där finns dessa knappt med alls i kursböcker och undervisning. Marie:

– Vi har instiftat ett uppsatspris som nu har delats ut för första året. Dessutom har vi startat ett forskarnätverk för universitet och högskolor, där syftet är att skapa inspiration med ett långsiktigt, tvärvetenskapligt erfarenhetsutbyte som gagnar Svensk Kooperation.

Ledarskap med visioner

Visionen är central för Marie i hennes engagemang för ledarskapet.

– Ledarskapet skapar förutsättningar för medarbetarna att klara av resan. Det handlar om att förmedla en tydlig vision och målbild. Delaktighet skapar engagemang och jag får energi av mina medarbetare.

Vi är som växter i ett växthus; vi växer tillsammans och vi levererar.

Marie sitter i styrelserna för bolag inom detaljhandel, näthandel, logistik, service och installation för fastigheter. Hon ser att oavsett bransch finns det oftast en gemensam nämnare om affärerna går dåligt: ett ledarskap som inte håller måttet.

– Vi ser det i Coops butiker. Fungerar ledarskapet är såväl medarbetare som kunder nöjda och lönsamheten god.

Genom sin styrelseplats i Fremia ser Marie släktskapet med civilsamhället och idéburen välfärd – och hur medlemmarna kan lära och inspireras av varandra.

– Mina förväntningar på Fremia är att det fina utvecklingsarbetet mot visionen att vara ”Sveriges starkaste oberoende arbetsgivarorganisation för medlemmar som drivs av stort engagemang”, ska fortsätta. Vi kommer med säkerhet att leverera, säger hon. 

Text: Christian Wigardt
Foto: Anette Palm-Wigardt

Uppdaterad
den 30 augusti, 2022