Bastas vision – ett bättre liv är möjligt

Intervju med Åsa Sternrot, VD på Basta Nykvarn

Åsa Sternrot är 55 år, uppvuxen i Stockholm och vd på Basta Nykvarn. Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet. Huvudmålet för alla verksamheter inom Basta är att motverka utanförskap och social isolering, oavsett orsakerna till utanförskapet.

Åsa har arbetat på Basta i olika roller inom ekonomi, rehabilitering och HR för att 2015 gå över till rollen som vd på Basta Nykvarn.

− Jag kom till företaget 1998 för egen rehabilitering, anställdes år 2000 och har jobbat kvar på Basta sedan dess, förklarar Åsa.

Basta är brukarstyrt vilket innebär att makten och inflytandet över verksamheterna ligger hos de människor som själva gjort sin rehabilitering på Basta. Varje år återinvesteras det ekonomiska överskottet tillbaka in i Bastas verksamheter. Allt överskott används till att skapa fler och bättre arbetstillfällen för de som verkar inom eller vill komma till Basta.Företagets vision är att utsatta människor kan förändra sina liv genom arbete och företagande.

Foto: Stefan Ekman.

− På Basta tror vi på människors inneboende kraft och förmåga till förändring. Att människor oavsett bakgrund är beslutskapabla och en resurs i vårt samhälle, säger Åsa.

Inga begränsningar i rollen som kvinnlig ledare

Bastas vision gör det tydligt vad man genom företagandet ska fokusera på. Åsas styrka är att instinktivt leva och verka visionen:

− I vår organisation har det aldrig karriärmässigt varit en begränsning att vara kvinna, vilket är intressant i ett företag som till 80% består av män. I min roll som vd har jag en förmåga att i hög grad lyckas fånga Bastas vision i vardagen och även lyckas förmedla den till andra.

Medlemskapet i Fremia – en förutsättning för tillväxt

Medlemskapet i och relationen till Fremia tidigare KFO har under åren varit en förutsättning för Bastas tillväxt:

− Fremia har varit med, funnits där, hjälpt oss att hitta formerna i vårt växande från den ideella föreningen till att vi idag är en större koncern. Fremia har varit med i allt från de små frågorna, till de riktigt stora, i allt från de snabba svaren till de mer komplicerade – de som kräver kunskap och omtanke, avslutar Åsa.

Text: Sara Andréasson

Uppdaterad
den 9 mars, 2022